PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Imprezy Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK
w sezonie zimowym 2002/2003


7-14 grudnia 2002 r.

Zlot i kurs dla przodowników turystyki narciarskiej PTTK - Kalatówki
Ilość uczestników: 50. Termin zgłoszeń: do 10 listopada 2002 r.

14 grudnia 2002 r.

Plenum Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK. Ilość uczestników: 10

9-11 stycznia 2003 r.

XIV Międzynarodowe Seminarium Turystyki Narciarskiej - Kalatówki
(impreza zamknięta - udział zaproszonych uczestników)
Ilość uczestników: 30

9-12 stycznia 2003 r.

Rajd Narciarski po Jurze Krakowsko- Częstochowskiej na nartach śladowych - Podlesice
Ilość uczestników: 30. Termin zgłoszeń: do 20 grudnia 2002 r.

25 stycznia - 1 lutego 2003 r.

Ogólnopolski Rajd Narciarski "Wędrówki Północy" na nartach śladowych po Suwalszczyźnie

2 - 9 lutego 2003 r.

Obóz narciarski w Beskidzie Niskim - Jaśliska
Ilość uczestników: 24. Termin zgłoszeń: do 15 stycznia 2003 r.

19 - 23 lutego 2003 r.

Rajd "SUDETY 2003" na nartach śladowych

20 - 23 lutego 2003 r.

XXI Bieszczadzki Rajd Narciarski Ustrzyki Górne - Wołosate
Termin zgłoszeń: do 10 lutego 2003 r.

27 lutego - 2 marca 2003 r.

III Spotkanie Narciarzy Śladowych - Rajcza
Ilość uczestników: 50. Termin zgłoszeń: do 15 lutego 2003 r.

1 marca 2003 r.

Zawody turystyczne "SKITOUR", "Korona Bieszczad" - Bieszczady
Ilość uczestników: 30. Termin zgłoszeń: do 10 lutego 2003 r.

8 - 15 marca 2003 r.

XLVIII Ogólnopolski Międzynarodowy Rajd Narciarski "Karkonosze 2003" na trasach polskich i czeskich, dodatkowo z trasą szkoleniową na nartach śladowych Ilość uczestników: 100. Wpisowe: 50 zł. Termin zgłoszeń: do 30 listopada 2002 r.

29 marca - 5 kwietnia 2003 r.

XLVIII Ogólnopolski Tatrzański Rajd Narciarski na trasach polskich i słowackich
Ilość uczestników: 80. Wpisowe: 50 zł. Termin zgłoszeń: do 25 stycznia 2003 r.

19 - 26 kwietnia 2003 r.

Narciarstwo wysokogórskie w Dolinie Pięciu Stawów Polskich
Ilość uczestników: 10. Wpisowe: 200 zł. Termin zgłoszeń: do 10 kwietnia 2003 r.

26 marca - 3 maja 2003 r.

Obóz narciarstwa wysokogórskiego
Ilość uczestników: 10. Wpisowe: 200 zł. Termin zgłoszeń: do 10 kwietnia 2003 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT