PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wiosenne spotkanie członków honorowych PTTK
z województwa śląskiego


Na terenie województwa śląskiego godność Członka Honorowego PTTK posiada 17 osób, przeważnie to osoby starsze i część z nich już czynnie nie uprawia turystyki. Bieżąco interesują się tym, co dzieje się w "naszym" Towarzystwie i jakie są jego dalsze losy w nowych warunkach, w których ich następcom przyszło pracować.

Z prywatnych, indywidualnych rozmów wynikało, że chętnie chcieliby się wspólnie zobaczyć, powspominać i jak zawsze przekazać swe życiowe wskazówki wynikające z długoletnich doświadczeń. Z inicjatywy Neli Szlompek, przewodniczącej Kapituły przy Radzie Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego i jej członków, takie spotkanie zorganizowano w dniu 9 maja 2002 r.

Przybyli na spotkanie prawie wszyscy członkowie honorowi, w tym najstarszy z nich Janusz Brandys z Częstochowy, trzech osób nie było z uwagi na zły stan zdrowia, ale przekazali pisemne pozdrowienia dla wszystkich i podziękowania za inicjatywę takich spotkań. Dzięki pomocy rzeczowej Mariana Dziwoka i Zbigniewa Malinowskiego, również członków honorowych PTTK, przy kawie, herbacie, ciastkach i lampce szampana spotkali się działacze, którzy wnieśli duży wkład w rozwój naszego Towarzystwa, byli też obecni przedstawiciele Rady Prezesów Oddziałów PTTK i Regionalnej Fundacji Turystyki i Krajoznawstwa PTTK oraz jej pracownicy. Miło nam było gościć w tym gronie również Członka Honorowego PTTK i przewodniczącego Kapituły Odznaczeń ZG PTTK Tadeusza Martusewicza, który pokrótce poinformował zebranych o obecnych problemach Towarzystwa, przekazał pozdrowienia od prezydium ZG PTTK i Janusza Żmudzińskiego, dziekana Kręgu Członków Honorowych PTTK. Edmund Zaiczek odczytał list przewodniczącego Rady Prezesów Oddziałów PTTK województwa śląskiego Romana Bargieła, skierowany do członków honorowych, w którym zawarł nie tylko podziękowania za troskę o dzień dzisiejszy naszego Towarzystwa, ale złożył życzenia zdrowia, nieustającej pogody ducha i wszelkiej pomyślności.

W ożywionej dyskusji podnoszono wiele problemów, przewijał się w szczególności jeden, uczestnicy prosili o takie spotkania, kontakty, pragną wiedzieć co dziś dzieje się w Towarzystwie, wymieniać poglądy, chcą służyć dalej radą.

Nela Szlompek, organizator spotkania, w swych wypowiedziach podziękowała wszystkim obecnym na tym I Wiosennym Spotkaniu za udział, bowiem świadczy to o potrzebie organizowania tego rodzaju spotkań seniorów naszego Towarzystwa z województwa śląskiego. Stwierdziła, że przy wzajemnej pomocy nas wszystkich, Rady Prezesów i sponsorów, takie spotkania będą organizowane, bowiem będzie to jedna z form podziękowania tym, od których uczyliśmy się turystyki i krajoznawstwa oraz pracy społecznej w naszym Towarzystwie. Widzi też potrzebę odwiedzania chorych Kolegów lub przebywających w szpitalach - bądźmy z nimi i na tym szlaku. Były wspomnienia z łezką w oku, były podziękowania, kwiaty, skromne upominki i wiele, wiele życzeń zdrowia, była iście rodzinna, serdeczna atmosfera, którą stworzyć mogą osoby, poświęcające całe swoje życie temu, co ukochali, tj. turystyce i poznawaniu kraju. Osoby, które są skarbnicą wiadomości krajoznawczych i dalej odczuwają potrzebę przekazywania ich innym. Były "rodzinne" zdjęcia i zapewnienia, że znów spotkamy się w pełnym składzie.

Tytus Szlompek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT