PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XXV Jubileuszowe Drużynowe Mistrzostwa Polski
w Turystycznych Imprezach na Orientację
Sadlinki 27-29.09.2002 r.


W dniach 27-29.09.2002 r. w Sadlinkach koło Kwidzyna (a dokładniej w ostępach leśnych otaczających tę miejscowość) odbyły się Jubileuszowe XXV Drużynowe Mistrzostwa Polski w Turystycznych Imprezach na Orientację. Zawody zgromadziły ponad 180 osób z całej Polski: Gdańska, Szczecina, Torunia, Radzynia Podlaskiego, Starogardu Gdańskiego, Chełma, Warszawy, Wrocławia, Radomia. Ostatecznie zgłoszono sześć drużyn które były brane pod uwagę w końcowej klasyfikacji. Drużynę stanowiło 26 osób w czterech kategoriach. Po cztery zespoły dwuosobowe w kategoriach TS (seniorów) i TJ (juniorów), trzy zespoły dwuosobowe w kategorii TM (młodzieżowej) i dwa zespoły dwuosobowe w kategorii TR (rowerowej). Na każdym z trzech etapów (dwa dzienne i jeden nocny) punkty dla swojej drużyny zdobywały trzy najwyżej sklasyfikowane zespoły w kategoriach TS i TJ, dwa najlepsze w kategorii TM i jedna w TR. Zwycięzcą zawodów została drużyna z najwyższą sumą punktów przeliczeniowych zdobytych po trzech etapach. W przerwie pomiędzy etapami dziennymi a nocnym organizatorzy zawodów - członkowie Klubu Imprez na Orientację EKOTON przy II LO w Grudziądzu, przygotowali pokaz trójwymiarowych obrazów - hologramów. Wystawa spotkała się z wielkim zainteresowaniem ze strony uczestników - każdy mógł zajrzeć w świat 3D (niektórzy odważyli się nawet puścić antygrawitacyjnego bąka, a inni łapali wirtualną świnkę).


Przewodniczący KInO ZG PTTK Dariusz Zając wita na rozpoczęciu XXV DMP
zaproszonych gości, sponsorów i uczestników imprezy

Ostatecznie trzy etapy zmagań wyłoniły zwycięzców:

  • Mistrzami Polski w InO zostali członkowie Klubu Imprez na Orientację NEPTUN z Gdańska;
  • Wicemistrzami Polski w InO zostali członkowie Klubu Imprez na Orientację PERGO ze Szczecina;
  • II Wicemistrzami Polski w InO zostali członkowie Klubu Imprez na Orientację SKARMAT z Torunia.

Zwycięska drużyna otrzymała kryształowy puchar, a każdy z jej członków złoty medal w kształcie kompasu oraz pamiątkowy dyplom. Członkowie pozostałych drużyny otrzymali odpowiednio srebrne i brązowe medale - kompasy oraz okolicznościowe dyplomy. Dekoracji dokonali Starosta Kwidzyński - Leszek Czarnobaj, Wójt Gminy Sadlinki - Elżbieta Krajewska i Dyrektor Zespołu Szkół w Sadlinkach - Andrzej Rupieta.

W poszczególnych kategoriach zwycięzcami zostali:

  • w kategorii TS - Jacek Wojciechowski i Jarosław Szkibiel ze Szczecina;
  • w kategorii TJ - Paweł Cywiński i Marta Bielinowicz ze Szczecina;
  • w kategorii TM - Maciej Bryl i Mateusz Żywicki z Gdańska;
  • w kategorii TR - Piotr Porzeziński i Krzysztof Maciejewski z Gdańska.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone dyplomami (do 6 miejsca w każdej kategorii) oraz nagrodami rzeczowymi w postaci pięknych hologramów tęczowych ( miejsca 1-3 w każdej kategorii) i książek (miejsca 4-6 w każdej kategorii). Rozdano również nagrody dla zwycięzców okolicznościowych konkursów: o krzyżakach i wiedzy przyrodniczej (w sumie nagrody książkowe otrzymało 9 osób).

Organizatorzy zawodów (w sumie w organizację zawodów zaangażowanych było ponad 25 osób) członkowie Klubu Imprez na Orientację EKOTON działającego przy II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu, pragną złożyć podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli i sponsorom, dzięki którym Mistrzostwa mogły się odbyć.

Jacek Chodziutko

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT