PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

"Wokół Pustyni Błędowskiej"


II Regionalny Pustynny Zlot i Rajd Zmotoryzowanych "Wokół Pustyni Błędowskiej", organizowany przez Dąbrowski Klub Motorowy i Komisję Turystyki Motorowej Oddziału PTTK w Dąbrowie Górniczej.

Przy pięknej, słonecznej pogodzie przybyło na rynek w Sławkowie 17 samochodów, z czego 10 przystąpiło do zmagań na czterdziestopięciokilometrowej trasie ze Sławkowa do schroniska PTSM w Błędowie. Ogółem uczestniczyło 41 osób.

Otwarcia zlotu i rajdu dokonał burmistrz Sławkowa Henryk Drzewiecki, w obecności przewodniczącej Rady Miejskiej Małgorzaty Reczko, wiceburmistrza Zbigniewa Tarmasa i sekretarza Zarządu Miasta Antoniego Michniewskiego. H. Drzewiecki w swoim wystąpieniu przedstawił dzieje Sławkowa, a na zakończenie uroczyście otworzył II Regionalny Pustynny Zlot i Rajd Turystów Zmotoryzowanych "Wokół Pustyni Błędowskiej". Tak się zaczęło. Po omówieniu założeń organizacyjnych przybyli uczestnicy zwiedzili zabytki Sławkowa. Start na trasę rozpoczął się o godz. 11.00. Załogi startowały co 3 min. Zadaniem załóg było przebycie trasy i wykonanie 16. zadań oraz przybycie na metę do godz. 15.00. Na trasie były zadania z krajoznawstwa, historii i geografii regionu oraz zwiedzanie obiektów zabytkowych, ponadto zadania sprawnościowe. Po przybyciu na metę odbyły się konkursy rekreacyjne i konkurs krajoznawczo-fotograficzny z przebytej trasy. Z konkursów najciekawszymi były rzut podkową, strzelanie z procy oraz "krzyżówka pustynna", której rozwiązanie nie było wcale łatwe. Wieczorem przy ognisku i śpiewach oraz przy gitarze podzielono się wiadomościami organizacyjnymi o imprezach turystyczno-motorowych. Pieczono kiełbaski przy ognisku do późnych godzin wieczornych. W dniu 16 czerwca 2002 r. odbyło się przejście piesze przez Pustynię Błędowską z Klucz i Chechła dwiema trasami do Błędowa, ze zbiorem napotkanych grzybów jadalnych. O godz. 13.00 nastąpiło podsumowanie rajdu i ogłoszenie wyników.

Puchar prezydenta Dąbrowy Górniczej otrzymał DKM KTM PTTK z Dąbrowy Górniczej. I miejsce zajęła załoga nr 5 Rodzina Kotlarzy z DKM PTTK z Dąbrowy Górniczej, II miejsce załoga nr 6 Rodzina Bartłomiejczyków z KM Energetyk z Bełchatowa, III miejsce załoga nr l K. Moczulska i A. Grzyb z PTTK w Będzinie. Nagrodą były puchary, a każda startująca załoga otrzymała dyplom i nagrodę rzeczową. Na zakończenie sędzia główny rajdu Waldemar Kolasa podziękował załogom za zmagania na trasie i udział w konkursach rekreacyjnych, a ponadto wszystkim działaczom i przewodnikom, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji zlotu i rajdu. Słowa uznania przekazano władzom miasta Sławkowa i Urzędowi Miejskiemu z Dąbrowy Górniczej, którzy byli fundatorami nagród oraz prezydentowi Dąbrowy Górniczej Markowi Lipczykowi, od którego puchar otrzymał Dąbrowski Klub Motorowy przy Oddziale PTTK w Dąbrowie Górniczej. Puchar został wręczony przez przedstawiciela KTM ZG PTTK Tadeusza Miera.

Po zakończeniu rajdu odbyło się spotkanie integracyjne turystów zmotoryzowanych z województwa śląskiego, w którym wzięło udział 22. przodowników turystyki motorowej PTTK oraz działaczy z oddziałów PTTK w Będzinie, Sosnowcu, Zabrzu, Rybniku, Chorzowie i Dąbrowie Górniczej w obecności przedstawiciela Komisji Turystyki Motorowej ZG PTTK. Podzielono się uwagami nt. trudności w działalności PTM na swoim terenie. Postanowiono podjąć starania przy organizacji imprez motorowych w 2003 roku, które pozwolą rozszerzyć turystykę motorową w woj. śląskim. Próbowano uzgodnić i wypracować stanowisko PTM z woj. śląskiego na 39. Centralny Zlot PTM w Sulejowie. Przedyskutowano zasady koordynacji planu imprez na 2003 rok oraz propozycje poprawienia wymagań do zdobywania oznak motorowych, które ukazały się w numerze 2 "Motorowca".

Waldemar Kolasa

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT