PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Turyści z Sosnowca na szlaku Jana Kiepury


Kilka dni przed centralnymi uroczystościami związanymi z obchodami 100-lecia Sosnowca i 100-leciem urodzin Jana Kiepury - "Sosnowiczanina Stulecia", tj.5-7 maja 2002 r., działacze Oddziału PTTK im. Aleksandra Janowskiego wraz z Polskim Towarzystwem Tatrzańskim i Wydziałem Kultury Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta zorganizowali I Krynicki Rajd Jana Kiepury. W rajdzie wzięło udział 120 osób, uczestnikami była tak młodzież, jak i osoby dorosłe.

W drodze do Krynicy uczestnicy rajdu zwiedzili Niepołomice, Wiśnicz, kilka zabytków sakralnego budownictwa drewnianego oraz Muzeum Pszczelarstwa w Kamionnej. Wędrując dalej na Jaworzynę Krynicką odwiedzili również Ośrodek Turystyki Górskiej, odnajdując w kronice będącej w ośrodku wpis Jana Kiepury z roku 1932. Zakończenie rajdu odbyło się w Krynicy, gdzie cała grupa, jej przedstawiciele najmłodsi i najstarsi, złożyli wiązanki kwiatów przed Medalionem Jana Kiepury, znajdującym się na krynickim "deptaku", zaś w sali koncertowej Pijalni Zdrojowej odbyło się bardzo sympatyczne spotkanie, w którym wzięli udział przedstawiciele władz miasta Krynicy i Sosnowca w osobach: członek Zarządu Miasta Krynicy Stanisław Cwiertniewicz, przewodnicząca Krynickiego Towarzystwa Kulturalnego im. Jana Kiepury Barbara Cieniawa, dyrektor Szkoły Muzycznej w Krynicy Eugeniusz Baran, przewodniczący Komisji Rozwoju Urzędu Miasta Waldemar Dróźdź w Sosnowcu, członek Zarządu ZG PTT Anna Zawiła, przewodniczący SLD w Sosnowcu Witold Klepacz, prezes Oddziału PTTK w Sosnowcu Stanisław Czekalski, wiceprezes Oddziału PTT w Sosnowcu Zbigniew Jaskiernia, opiekunowie zespołu wokalnego "Kiepurki" z Sosnowca Małgorzata Hanak i Zbigniew Pietrzyk.

W czasie tego spotkania przedstawiciele obu miast podziękowali organizatorom i uczestnikom za tak wspaniałą imprezę, wyrazili chęć kontynuowania takich rajdów w latach następnych i wzajemnie wręczyli sobie okolicznościowe odznaki i wydawnictwa. Przedstawiciele Sosnowca zaprosili mieszkańców Krynicy do swego miasta. Występy uczniów Szkoły Muzycznej z Krynicy i zespołu wokalnego "Kiepurki" z Sosnowca zachwyciły nie tylko uczestników rajdu, ale i kuracjuszy z "deptaka krynickiego", którzy mogli się dowiedzieć, z jakiej to okazji odbywa się tak wspaniałe spotkanie.

Na zakończenie ogłoszono wyniki dwóch konkursów, które zostały przeprowadzone poprzedniego dnia przy ognisku z zakresu wiedzy o Sosnowcu i Janie Kiepurze oraz wiedzy turystycznej z trasy rajdu. Tak dobrze i profesjonalnie zorganizowana impreza turystyczna daje uczestnikom możliwość nie tylko poznania nowych zakątków kraju, ale i pozwala nawiązać nowe przyjaźnie, wymieniać doświadczenia, a w przyszłości odwiedzać się wzajemnie.

Rajd odbył się przy wspaniałej pogodzie, uczestnicy wyrazili serdeczne podziękowania dla organizatorów, a młodzież, która nie należy jeszcze do PTTK, zadeklarowała chęć wstąpienia w szeregi Towarzystwa.

Nela Szlompek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT