PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Flis Odrzański 2002


Po raz siódmy odrzańską magistralę wodną od Brzegu do Szczecina, liczącą ponad 560 km pokonali uczestnicy tegorocznego "Flisu Odrzańskiego 2002".

Ta kolejna już ekspedycja wodniacka organizowana przez Zarząd Główny Ligi Morskiej i Rzecznej ma na celu integrację społeczności miast nadodrzańskich, zintegrowanie działań prowadzonych przez nadodrzańskie miejscowości związanych z zagospodarowaniem rzeki oraz gromadzenie informacji dotyczących walorów turystycznych, gospodarczych i przygranicznych niezbędnych do opracowania polsko - niemieckie­go przewodnika turystycznego po Odrze.

Rok bieżący ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Eugeniusza Kwiatkowskiego, szczególnie przychylnie przyjęty został przez organizatorów i uczestników flisu. Eugeniusz Kwiatkowski był gorącym propagatorem i realizatorem międzywojennej polskiej polityki morskiej, ściśle związanej z całokształtem spraw gospodarczych kraju, a w okresie powojennym wielokrotnie podkreślał znaczenie szlaku odrzańskiego dla rozwoju gospodarczego kraju. Flis Odrzański kontynuuje myśli E. Kwiatkowskiego o potrzebie wykorzystania Odry, jako ważnego szlaku turystycznego łączącego Śląsk z Bałtykiem.

Patronat nad tegorocznym flisem objął prezes Ligi Morskiej i Rzecznej, poseł na Sejm Bronisław Komorowski oraz marszałkowie sejmików województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego. Honorowy lektorat stanowili marszałek sejmu RP Marek Borowski, szefowie resortowych ministerstw, władze województw i miast nadodrzańskich oraz ludzie oddani sprawom Odry i polskiego morza.

Flotyllę flisu stanowił statek flagowy S/I Kościuszko, S/t Auator, kilkanaście jachtów, a od trzech lat atrakcją tego wodniackiego zamierzenia są tratwy zbudowane przez flisaków z Ulanowa, które na trasie Oława - Szczecin są przez mieszkańców miast etapowych najbardziej podziwiane.

Pieczę nad flisem sprawuje dr Elżbieta Marszałek, kierownik delegatury ZG LMiR w Szczecinie oraz rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej i dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, a flotyllą dowodził tradycyjnie komandor flisu kpt. ŻW Włodzimierz Grycner. Oboje są też inicjatorami stowarzyszenia na rzecz miast i gmin nadodrzańskich.

Wśród kilkudziesięcioosobowej grupy wodniaków są uczniowie, członkowie szkolnych kół Ligi Morskiej, nadodrzańskich klubów żeglarskich, uczniowie z Ulanowa oraz młodzież niemiecka reprezentująca Euroregion "Pomerania" i "Pro Europa Viadrina".

W niedzielne lipcowe popołudnie "Flis 2002" zacumował w Krośnie Odrzańskim, gdzie uczestników powitała orkiestra, władze miasta i zarządu TMZK oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy. Burmistrz Bolesław Borek przedstawił dokonania miasta i planowane zamierzenia na rzecz uczynienia Odry ważnym szlakiem w ruchu turystycznym i transportowym, a E. Marszałek przekazała włodarzom miasta "memoriał będący głosem Odry". W godzinach popołudniowych na terenie OsiR-u uczestnicy flisu zaprezentowali mieszkańcom okolicznościowy program artystyczny, propagujący tradycje i obrzędy flisackie w wykonaniu młodzieży z Ulanowa. Gospodarze przygotowali program imprez kulturalno-sportowych, z których najbardziej cieszył się zainteresowaniem turniej łuczniczy i dyskoteka.

Krośnianie mieli możliwość zapoznania się z jednostkami uczestniczącymi w flisie, "stanąć za sterem" statku, jachtu czy tratwy, zaś goście obejrzeli ekspozycję Regionalnej Izby Muzealnej i zwiedzili krośnieński gród. W poniedziałkowy ranek wraz z uczestnikami flisu na kolejny etap Krosno Odrz. Eiseuhuttenstad -Słubice "zebrała" się grupa radnych z burmistrzem B. Borkiem i prezesem TMZK Z. Paduszyńskim, by nie tylko podziwiać atrakcję nadodrzańskiego regionu, ale wspólnie z organizatorami imprezy oraz władzami samorządowymi miasta znad Odry, integrować działania na rzecz zagospodarowania tak ważnej magistrali wodnej.

Józef Cieślak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT