PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XIII Zlot Turystyczny Szlakiem gen. J. Bema


W dniach 22-23 czerwca 2002 r. Oddział Wojskowy PTTK w Krakowie wraz z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Gaju zorganizował zlot, którego celem było przybliżenie sylwetki gen. J. Bema, propagowanie krajoznawstwa oraz umacnianie więzi koleżeńskich wśród młodzieży szkolnej.


Brama Seklerska w Tarnowie

Wsparcia i pomocy udzielili Konsulat Węgierski w Krakowie, starosta Powiatu Krakowskiego, Dowódca II Korpusu Zmechanizowanego, Urząd Miasta Krakowa i Gminy Mogilany, a także prezes Krakowskiego Banku Spółdzielczego i dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.


Pomnik gen. J. Bema w Tarnowie

W imprezie wzięło udział 120. uczestników, głównie młodzież szkolna, w tym 40. uczniów węgierskich z nauczycielami z miejscowości Sasd k/Peczu. Przybyli także rodzice i mieszkańcy, w sumie było około 150 osób. W pierwszym dniu uczestnicy udali się autokarami do Tarnowa, gdzie zwiedzili stałą ekspozycję poświęconą gen. J. Bemowi w Muzeum Okręgowym, starówkę z pomnikiem oraz mauzoleum Generała. Na skwerku z piękną bramą Seklerską z Siedmiogrodu, przy popiersiu Sandora Petöfiego młodzież węgierska złożyła kwiaty i oddała hołd poecie.

W drugim dniu (w niedzielę) grupy młodzieży wraz z nauczycielami przebyły 12-kilometrowy nowo wyznakowany szlak pieszy z Krakowa do Gaja. Na trasie przewodnicy Stefan Grzechnik i Jerzy Wężgowiec zapoznali uczestników wędrówki z obiektami krajoznawczymi. Ks. Władysław Wiecheć omówił dzieje parafii i oprowadził po zabytkowym kościele Narodzenia NMP w Gaju.

Na mecie zlotu przed Zespołem Szkół odbył się konkurs wiedzy o gen. J. Bemie i strzelanie z pistoletu sportowego z nagrodami. Wystąpił także szkolny zespół muzyczny. Stronę organizacyjną zapewnił dyrektor zespołu Jerzy Rogala. Po raz pierwszy zostały wręczone odznaki "Śladami gen. Józefa Bema" stopnia popularnego. Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK przyznał także honorowo odznaki za pomoc i wsparcie w organizacji zlotu. Odznakę z numerem pierwszym otrzymał Konsul Generalny Republiki Węgier w Krakowie dr Istvan Kovacs. Zlot turystyczny, którego komandorem był Antoni Marchwicki, przy udziale członków Zarządu Oddziału PTTK zakończył się ogniskiem i gorącym posiłkiem - wojskową grochówką. Wspaniałą atmosferę zlotu dopełniła ciepła wiosenna aura.

Tekst i zdjęcia:
Benedykt Wilkowicz


Zespół Szkół w Gaju k/Krakowa
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT