PTTK GO¦CINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Jurek Przepierski nie żyje...


Ta tragiczna informacja dotarła do naszych domów wywołuj±c bezgraniczny smutek i żal. Odszedł od nas nasz przyjaciel, kolega, pasjonat pracy, zakochany w żaglach człowiek, który czasem, nie waham się tego powiedzieć, st±pał po wodzie, dokonywał cudów, aby osi±gn±ć wyznaczony sobie cel. Odszedł nasz PRZEPIÓRA.

"Ucichł wiatr, morze ¶pi w blasku gwiazd.
Wspomnę znów miło¶ć sw± w taki czas.
Smukły miała kształt, ostro szła na wiatr,
Moja łódĽ, pierwsza łódĽ, miło¶ć ma..."

Tę i inne piosenki żeglarskie Jerzy lubił najbardziej. Lubił je ¶piewać, uwielbiał tańczyć przy nich na balach żeglarskich i podczas rejsów, które organizował z wielk± pasj± i zaangażowaniem. Bez niego po prostu żadna impreza żeglarska w "Pasacie" nie mogła się odbyć.

Żagle to była Jurka miło¶ć trzecia. Pierwsz± i drug± byli jego żona i syn, z którymi tworzył najlepsz± załogę. Dzi¶ zabrakło komandora, zabrakło bosmana. Kto teraz powie "Ech do czorta"? Kto zarazi nas tak skutecznie s woj ± pasj± tak jak robił to Jurek, człowiek, który sprzedał duszę żeglarstwu, a procentami z zysku obdarowywał hojnie młodych adeptów sztuki żeglarskiej.

Spod jego ręki wyszły dziesi±tki, by nie powiedzieć setki, profesjonalnie przeszkolonych i solidnie przygotowanych młodych wilczków słodkich i słonych wód. Nieraz kołysał ich zachodni wiatr, a brzeg gdzie¶ za ruf± został. Ale dzięki wiedzy przekazanej im przez Jurka zawsze wracali do cichej, bezpiecznej przystani. Kto zarazi nas pogod± ducha i optymizmem, który wprost tryskał z Jerzego mimo, iż borykał się z ciężk± chorob±?

Dzi¶ pogr±żeni w smutku oddajemy mu hołd. Żagle naszych łodzi opuszczone do połowy. Wiatr na wantach gra smutna pie¶ń... Wychodzisz Jerzy z przystani życia w ostatni, najdłuższy rejs, z którego się nie wraca do bezpiecznego portu. Płyniesz na skrzydłach żagli, po stromych grzbietach fal. Obj±łe¶ ostatni±, wieczn± wachtę. Czeka cię wieczna droga, długi wodny szlak...

"Każdy kto kocha wiatr, wie jak jest,
Kiedy już z oczu nam ginie brzeg..."

Żal, który wypełnia nam nasze serca nie pozwala mówić... Żegnamy cię Jerzy. Pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci jako człowiek dobry, przyjaciel niezawodny - nasz Przepióra.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarz±d Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT