PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Kazimierz Werbicki
(1918 - 2002)


W dniu 6 czerwca 2002 r. zmarł w Żyrardowie Kazimierz Werbicki - długoletni działacz żyrardowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, aktywny do ostatnich chwil swojego życia jako Prezes Oddziałowej Komisji Rewizyjnej PTTK.

Kazimierz Werbicki urodził się 3 stycznia 1918 roku w Moskwie. Wstąpił do PTTK w Zakładach Bawełnianych w Żyrardowie w dniu 1 lipca 1956 roku. Od tego dnia w ciągu 46 lat pełnił w żyrardowskim PTTK wiele znaczących funkcji, m.in.: prezesa Koła PTTK w Zakładach Bawełnianych (1956 - 1964), członka Zarządu Koła PTTK w Żyrardowskich Zakładach Tkanin Technicznych (1964 - 1972), członka i prezesa Zarządu Koła Terenowego PTTK (1972 - 2002), prezesa Zarządu Oddziału PTTK (1976 - 1981), wiceprezesa Zarządu Oddziału PTTK (1962 - 1976, 1981 - 1996) i prezesa Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK (1996 - 2002). Na ostatnim Zjeździe Oddziału PTTK w 2001 r. wyróżniony został godnością Członka Honorowego PTTK w Żyrardowie.

Za długoletnią sumienną pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele wyróżnień organizacyjnych i odznaczeń państwowych, m.in. Złota Honorowa Odznaka PTTK, Złota Odznaka "Za zasługi dla województwa warszawskiego", Odznaka "Za zasługi dla województwa skierniewickiego", Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Turystyki", Srebrna Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej", Złota Honorowa Odznaka TKKF, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej RP, Odznaka Pamiątkowa "Akcja Burza" i Odznaka "Zasłużony Działacz Kultury".

W pamięci turystów z żyrardowskiego Oddziału PTTK pozostanie wzorem przewodnika nie tylko po szlakach turystycznych, ale i po zawiłych ścieżkach codziennego życia. W swoim postępowaniu kierował się bowiem zawsze prostymi zasadami: uczciwością, pracowitością i sumiennością. Turyści z żyrardowskiego PTTK żegnają Kolegę Kazimierza tradycyjnymi słowami: "Odszedł na wieczną wędrówkę".

Jerzy Kwaczyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT