PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wspomnienie o Józefie Stokwiszu


Kolega Józef Stokwisz urodził się 25 stycznia 1948r. w Świebodzicach w województwie wrocławskim. Z wykształcenia był technikiem chemikiem. Wieloletni pracownik "ANWILu" (dawnych Zakładów Azotowych) zatrudniony na stanowisku aparatowego.

Do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego wstąpił w 1969 r.; od 1979 r. należał do włocławskiego (wówczas osiedlowego) koła na Zazamczu. Od 1984 r. pełnił w nim na przemian funkcję prezesa lub wiceprezesa. Był także członkiem podkomisji górskiej i imprez na orientację Oddziału Kujawskiego PTTK. W latach 1997 - 2000 pełnił funkcję członka Zarządu Oddziału.

Za działalność turystyczno - krajoznawczą odznaczony i wyróżniony m.in.:

  • srebrną odznaką "Zasłużony w pracy wśród młodzieży" (1988 r.),
  • srebrną odznaką "Zasłużony działacz kultury fizycznej" (1997 r.),
  • złotą honorową odznaką PTTK (1995 r.),
  • wielokrotnie dyplomami Zarządu Głównego i Zarządu Oddziału.

Aktywnie uprawiał kwalifikowaną turystykę pieszą nizinną i górską. W swoim dorobku posiada zarówno odznakę OTP, jak i GOT w stopniu małym złotym. Od 1996 r. jest przodownikiem turystyki pieszej, kolarskiej i motorowej. W 1998 r. uzyskuje uprawnienia przodownika turystyki górskiej. Prowadzi obozy wędrowne, a do ulubionych przez Niego pasm górskich należą Karkonosze, gdzie spędza większość swoich urlopów. Któż z nas nie zna wykonanych Jego ręką wiernych modeli cerkiewek, kościołów, zamków i grodów, będących ozdobą wystaw, uroczystych spotkań i zebrań nie tylko włocławskich działaczy turystyki. Zajmuje się także filumenistyką, jest znawcą minerałów, których poszukuje podczas swoich wypraw wzbogacając posiadany zbiór. Jak mało kto kocha przyrodę i dba o jej piękno reagując na wszelkie przejawy jej dewastacji, korzystając z posiadanych uprawnień strażnika ochrony przyrody.

Aktywnie przygotowuje Zlot Przodowników Turystyki Pieszej we Włocławku w 1999 r. Swoją turystyczną pasję zaszczepia i przekazuje młodzieży. Wraz z synem pokonuje turystyczne trasy i szlaki, oraz uczestniczy w prawie wszystkich organizowanych przez oddział rajdach, zlotach i złazach. Uczynny, koleżeński i otwarty na wszelkie propozycje. Cały swój wolny czas poświęca turystyce, którą uprawia z rzadko spotykaną pasją. Można na Niego liczyć w każdej sytuacji. Motor i siła napędowa koła, któremu przewodniczył, zaliczanego do jednego z najlepszych w Oddziale Kujawskim.

W tę tragiczną sobotę, 9 grudnia 2000 r. spotkaliśmy się po raz ostatni na starcie do dorocznego Rajdu Świąteczno - Noworocznego. Był deszczowy i mglisty poranek, gdy ruszaliśmy ze Starego Rynku na włocławski most. Nikt z nas nie przypuszczał, iż Józef pokona tylko kilkaset metrów, że już nigdy nie spotkamy się na szlaku, a kres Jego wędrówki nastąpi nad nurtem Wisły. Przecież nie może być bezpieczniejszego miejsca niż chodnik oddzielony od jezdni stalową kratownicą. Chwila nieuwagi, a może zbieg okoliczności i pech doprowadzają do jakże tragicznego finału.

Do dziś, a przecież minął już ponad rok, nie mogę zrozumieć, jak to się stało i dlaczego to akurat Jego dopadła ta bezsensowna śmierć. Miał przecież dopiero pięćdziesiąt dwa lata. Snuł tyle planów i zamierzeń, wiele z nich rozpoczął i już nigdy nie ukończy... Spoczął na maleńkim cmentarzu parafialnym położonym na wyciągnięcie ręki od zakładu, w którym przez wiele lat pracował. Pozostawił żonę Alfredę, córkę Magdę i nastoletniego syna Marka, na którego oczach wydarzyła się ta tragedia.

Imię Józefa Stokwisza nosi dziś Koło, w którym działał i któremu przez dwanaście lat przewodniczył. Pozostanie On także w pamięci koleżanek i kolegów, z którymi współpracował i realizował turystyczną pasję. Choć tyle mogliśmy dla Niego zrobić.

Jerzy Chudzyński

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT