PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Jerzy Żymirski


Urodził się we Lwowie w roku 1930. Z wykształcenia był pedagogiem. Przez wiele lat nauczał matematyki w szkołach średnich Będzina i Czeladzi. Do Czeladzi przybył już z pasją fotografowania. Był z zamiłowania fotografem krajoznawcą, Instruktorem Fotografii Krajoznawczej PTTK. Często tematem jego prac były pejzaże miejskie. Czeladź fotografował systematycznie od roku 1954. Utrwalił na fotografiach wiele nieistniejących już obiektów, zwłaszcza starego budownictwa drewnianego i układu przestrzennego miasta. Cmentarzom zagłębiowskim, które uważał za nieodłączny element kultury Zagłębia, poświęcił trzy swoje wystawy. Laureat "Nagrody Miasta Czeladzi" za utrwalanie historii miasta w fotografii, w roku 2000 otrzymał Honorową Nagrodę im. Fryderyka Kremsera za wybitne osiągnięcia artystyczne w fotografii krajoznawczej, a w roku 2001 nadaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę "Zasłużony Działacz Kultury". Zmarł 6 kwietnia 2002 roku.

Zofia LubczyńskaWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT