PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

PTTK "U Andrzeja"


To właśnie pod tą nazwą od wielu lat znany jest Ośrodek Turystyki Wodnej PTTK w Rucianem - Nidzie na Mazurach. Nazwa pochodzi od imienia gospodarza ośrodka - Andrzeja Wagnera. Andrzej zmarł 3 czerwca 2002 r. niespodziewanie, jakby "w marszu", po krótkiej chorobie. Miał niespełna 63 lata. Do ostatnich dni kierował ośrodkiem, pilnował przygotowań do nowego sezonu, 25. w Nidzie, a 33. w swojej karierze gospodarza obiektów PTTK na Mazurach.

Andrzej urodził się 14 listopada 1939 roku w Pabianicach. Wysiedlony wraz z rodzicami, wychowywał się w Krakowie, a po wojnie w Karpaczu, skąd w początkach lat 50 trafił do Olsztyna, gdzie po maturze, zainteresowany turystyką, związał się z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym. Jak się okazało - na całe życie. Do 1969 roku pracował w Zarządzie Okręgu PTTK w Olsztynie w działalności programowej. To właśnie wtedy, praca zawodowa i nieodłączna w Towarzystwie działalność społeczna, pozwoliły Mu zdobywać nie tylko kwalifikacje, ale i pozycję w turystyce polskiej. Umocnił ją, kończąc dwuletnie zaoczne studium turystyki w Warszawie. Znajdował czas na muzykę: grał w zespole na perkusji, nie obca mu była gra na organach. Działał także w amatorskim klubie filmowym "Grunwald". Najbliższą Mu była jednak Kraina Wielkich Jezior Mazurskich i praca dla jej miłośników oraz gości z kraju i zagranicy. Przyjmował ich zawsze ciepło, potrafił pomóc i rozwiązywać problemy turystów: był nie tylko dobrym gospodarzem, ale również przodownikiem turystyki kajakowej i motorowej oraz informatorem turystycznym. Był dobrym żeglarzem. Zainteresowany i czynny w ochronie przyrody, był jej strażnikiem i instruktorem SOP. U Andrzeja w Nidzie od lat chętnie organizowali swoje praktyczne zajęcia na wodzie studenci śląskiej AWF, corocznie w sezonie pięćdziesiąt 20. osobowych turnusów kajakowych kończyło tu słynny spływ kajakowy Krutynią, dwa i pół tysiąca turystów korzystało z campingu, z noclegów w pięknie położonych pawilonach, wielu z całodziennego wyżywienia, z bufetu, wypożyczalni sprzętu wodnego, w porcie bazowali żeglarze. Wszyscy czuli się tu dobrze, w przyjaznej atmosferze, którą stwarzał Andrzej i Jego załoga. W niej ważne miejsce zajmowali Jego najbliżsi: żona - pani Krystyna, syn - Piotr, córki - Basia i Ania. W tym rodzinnym gospodarstwie, w którym Andrzej był dzierżawcą i szefem, swoje miejsce znaleźli stali od lat pracownicy, jak przyjmująca turystów Grażyna Borkowska, czy Waldemar Kaczmarczyk - szef wypożyczalni sprzętu wodnego, który, zatrudniony zaraz po służbie wojskowej, już od dwudziestu lat dba o kajaki i łodzie należące do ośrodka.

Ich wszystkich miałem przed oczami, kiedy w słoneczny dzień 6 czerwca żegnałem Andrzeja w imieniu Towarzystwa. Na tonącym w zieleni, pięknie położonym cmentarzu w Rucianem, w ostatniej wędrówce towarzyszyło Andrzejowi mnóstwo ludzi. Ciepłymi słowami, podczas mszy św. w miejscowym kościele i nad grobem, mówił o Andrzeju, zaprzyjaźniony z Nim proboszcz, ks. Stanisław Ławrynowicz. Przybyli bez mała wszyscy pracownicy, obecni i dawni gospodarze ośrodków i stanic mazurskich, liczna delegacja PTTK z Olsztyna z prezesem OZGT Bronisławem Karpiakiem, przedstawiciele władz gminnych, sąsiedzi i przyjaciele. Andrzej był im bliski i cieszył się ich szacunkiem. Towarzystwo w ciągu długich lat pracy uhonorowało Andrzeja Wagnera Złotą Odznakę PTTK, a niedawno Medalem 50-lecia PTTK. Był odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a także wyróżniony tytułem i odznaką "Zasłużony działacz turystyki".

W górach, gdy umiera gospodarz schroniska, przewodnik czy ratownik, mówi się, że odszedł Człowiek Gór. O Andrzeju powiedziałem, że odszedł Człowiek Wielkich Jezior, zasłużony dla Warmii i Mazur, dla Towarzystwa i turystyki, nasz Kolega i Przyjaciel, że OTW Nida pozostaje z nazwą "U Andrzeja", w dobrych rękach Pani Krystyny i w naszej pamięci.

Wojciech MilitzWydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT