PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wytrwały w rozsławianiu piękna Baraniej Góry


Nadeszły dla prawdziwych działaczy społecznych czasy ciężkiej próby. Do przeszłości należy finansowa prosperita nie tylko naszego Towarzystwa, ale wszystkich społecznych organizacji i gremiów. Wydaje się więc, że tak naprawdę dopiero teraz pokazują się w pełnej krasie ludzie kochający góry i wszystko, co z nimi się wiąże. Na niwie znakarskiej są to np. szefowie grup utrzymujący szlaki albo za własne pieniądze albo bardzo umiejętnie pozyskujący środki od lokalnych samorządów, wśród kustoszy Ośrodków Kultury Turystyki Górskiej należy do nich Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc, sprawujący nadzór i opiekę nad Baraniogórskim Ośrodkiem Muzealnym PTTK "U źródeł Wisły", koło schroniska PTTK na Przysłopie pod Baranią Górą.

Cóż, powiedzieć można, że Pan Andrzej jeszcze za życia Edwarda Moskały swoją energią, pomysłowością, umiejętnościami - lecz przede wszystkim katorżniczą pracą dla gór - stworzył cały ten ośrodek, przekształcił niszczejącą ruderę obok schroniska PTTK kątem wykorzystywaną przez ratowników GOPR - na placówkę kulturalną tętniącą życiem, ważnego partnera dla miejscowego nadleśnictwa, kół przewodnickich, oddziałów PTTK.

To m.in. dzięki Panu Andrzejowi mamy także widokową wieżę na szczycie Baraniej Góry /1220 m/ - "matki" naszej najważniejszej rzeki - Wisły, to również dzięki niemu informator muzeum "Baraniogórskie Zapiski" nabrał nowej jakości merytorycznej oraz graficznej formy. W dwóch ostatnich edycjach informatora ich twórca A. Dziczkaniec-Bośkoc zajął się dziejami śląskiego narciarstwa, wywodząc obecne sukcesy Adama Małysza od narciarskiej skoczni, tzw. "ślązaczki", funkcjonującej z powodzeniem w latach międzywojennych koło dawnego zabytkowego schroniska PTT-PTTK na Przysłopie (teraz obiekt w centrum Wisły). To nie tylko historia wspomnianej skoczni, to również reprinty oryginalnych dokumentów związanych z zawodami narciarskimi pod Baranią Górą oraz ukazanie związków sportów zimowych z turystyką narciarską.


Andrzej Dziczkaniec-Bośkoc

Jeszcze ciekawsze wydają się najnowsze (w kolorze) "Zapiski Baraniogórskie" w całości poświęcone historii dawnego schroniska na Przysłopie, opisanej jako wspomnienia Zdzisława Gasza o swoim ojcu Ryszardzie, który związany był z Baranią Górą oraz owym obiektem nieprzerwanie od 1925 do 1952 roku. W tej niezmiernie ciekawej relacji znajdziemy wszystko: etapy budowy oraz funkcjonowania obiektu, nieznane fakty z okresu hitlerowskiej okupacji i zmieniające się trendy w ówczesnej turystyce górskiej.

Pisze na koniec wspomnień o ojcu Zdzisław Gasz: "...Nostalgia za Beskidami i Baranią Górą jednak we mnie pozostała i w miarę jak życie upływa i zbliża się nieuchronnie do mety, staje się coraz mocniejsza. Wychowanie w turystycznym tyglu jakim było życie w popularnym schronisku, obcowanie z wieloma ludźmi , dla których turystyka była autentyczną pasją życiową i wreszcie liczne wzory rodzinne zarzutowały na moich zainteresowaniach życiowych. Osiągnąłem w turystyce większość możliwych do zdobycia zaszczytów i wyróżnień, zdobyłem rozliczne kwalifikacje, m.in. szkolę jako wykładowca od 36 lat przewodników sudeckich, przeszkoliłem turystycznie ponad 1000 nauczycieli. To wszystko zawdzięczam moim korzeniom sięgającym baraniogórskiego schroniska i zespolonym z nim wieloletnią pracą moim rodzicom. Jestem im za to dozgonnie wdzięczny..." .

Najnowszym publicystycznym wkładem Andrzeja Dziczkańca-Bośkoca w utrwalanie piękna Baraniej Góry jest wydanie kolorowej widokówki "Polana na Przysłopie pod Baranią Górą" ukazującej w zimowej szacie pięknie odremontowany ośrodek muzealny, współczesne schronisko PTTK Pod Baranią Górą, potok Czarną Wisełkę oraz kapliczkę Baraniogórskiej Panienki - autorstwa Pana Andrzeja.

Drogi Panie Andrzeju! Specjalne pozdrowienia i wyrazy szacunku od imiennika, który także usiłuje zrobić czasem coś pożytecznego dla gór.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT