PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Instruktor Fotografii Krajoznawczej PTTK, laureat Nagrody Honorowej im. Fryderyka Kremsera

Zbigniew Kot

Urodził się w Krakowie w 1927 roku. Mgr inż. budownictwa lądowego. Z zamiłowania fotograf krajoznawca. Od 1958 roku działał w amatorskich stowarzyszeniach fotograficznych: Polskim Towarzystwie Fotograficznym, Klubie Fotografików Amatorów w Nowej Hucie i Krakowskim Towarzystwie Fotograficznym, pełniąc wiele lat funkcje w ich zarządach.


Baranów Sandomierski

Sandomierz

Obecnie jest wiceprezesem i członkiem honorowym Krakowskiego Klubu Fotograficznego działającego przy Nowohuckim Centrum Kultury i sekretarzem zarządu Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego.Brał udział w 230 wystawach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, zdobywając szereg medali i wyróżnień. Prezentował 22 wystawy indywidualne o tematyce krajoznawczej.

Posiada m.in. Odznakę Fotografii Krajoznawczej PTTK w stopniu złotym, tytuł Honorowy "Artysta Fotograf" Polskiej Federacji Stowarzyszeń Fotograficznych, Medal 150-lecia Fotografii. W roku 1999 za całokształt twórczości fotograficznej i długoletnią działalność społeczną w fotograficznym ruchu krajoznawczym otrzymał najwyższe odznaczenie Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK - Nagrodę Honorową im. Fryderyka Kremsera.

Zofia Lubczyńska


Baranów Sandomierski

Zalipce

Droga

 

Pejzaż wiosenny

Wiosna w Beskidach
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT