PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

ROK przed 50-tym jubileuszowym


W dniach 19-22 września 2002 r. odbył się już 49. Międzynarodowy Młodzieżowy Zlot Turystyczny im. Czesława Trybowskiego Oddziału w Rabce z zakończeniem w Orawie, a konkretnie w Lipnicy Wielkiej.

Dlaczego tam? Zasugerował to w ramach kilkuletniej już z naszej strony współpracy i promocji Orawy, nasz kolega - przewodnik beskidzki, opiekun SKKT PTTK, nauczyciel, znany na tamtejszym terenie działacz społeczny Ignacy Mikłusiak. Propozycję podchwyciliśmy tym bardziej, że z naszą imprezą byliśmy tam tylko raz 738. Zlot-1986r. Nie bez znaczenia dla nas był fakt, że Urząd Gminy z wójtem Mariuszem Murzyniakiem i przewodniczącym Rady Gminy Emilem Kowalczykiem włączył się od początku do współpracy w organizacji zlotu. Wywiązał się też w stu procentach z obiecanej pomocy, nie mówiąc już o wspaniałej atmosferze, jaką władze gminy stworzyły dla uczestników i organizatorów.


Grupa dzieci z "Przystani Górskiej", biorąca udział na trasie
jednodniowego zlotu w czasie uroczystego zakończenia

Miejscem zakończenia zlotu był obszerny teren w przysiółku Przywarowka, dosłownie pod samym stokiem Babiej Góry, należący do Fundacji Jej Wysokości Księżnej Yorku - "Przystań Górska" - "Dzieciom w potrzebie" - Childern in Crisis. Ośrodek ten powstał dzięki Niej (w 1994 r.) i działa pod Jej patronatem. Skorzystało do tej pory z dobrodziejstwa ośrodka ponad 1500 dzieci w 170 turnusach 2-3 tygodniowych, cierpiących na białaczkę, nowotwory, zatrucia ołowiem lub inne chroniczne choroby potrzebujące rekonwalescencji. Były to przede wszystkim dzieci od 8 do 13 lat z Górnego Śląska, ale ostatnio także z innych rejonów Polski. Gościły tam także kilkakrotnie dzieci z Białorusi, których choroby powstały w wyniku katastrofy w Czarnobylu. Warto wspomnieć, że Fundacja "Childern in Crisis" dzięki Księżnej poza samym Londynem i Polską, działa także w różnej formie w Albanii, byłej Jugosławii, Afganistanie i Białorusi. Wszędzie tam, gdzie należy dostarczyć środki higieny, lekarstwa, odzież, żywność. Stara się też pomagać rozwiązywać złożone problemy młodzieżowe, w tym narkomanii, zagrożonych rodzin. Szkoli także lekarzy i personel pielęgniarski w tychże krajach. Uczestnicy zlotu zapoznali się z ośrodkiem i jego pracą.

W samym zlocie brało udział, meldując się z uśmiechem na mecie 408. uczestników. Przybyli w 33 grupach-drużynach (w tym 3 grupy dorosłych) z 8. tras turystycznych: dwu- trzy- i sześciodniowych, a także jednodniowych. Poza rabczańskimi i lipnickimi szkołami podstawowymi i gimnazjami, brały udział także grupy szkolne z Skrzypnego, Mszany Dolnej i Górnej, Raby Wyżnej, Spytkowic, Jabłonki, Rdzawki, Chabówki, Olszówki. Z radością odnotowaliśmy obecność członków Studenckiego Koła Przewodników Górskich z Krakowa. Każdy uczestnik w ramach wpisowego otrzymał odznakę zlotową oraz gorący posiłek turystyczny. Rozdano 7 pucharów przechodnich, w tym 2 ufundowane przez Wójta Gminy


Grupka uczestników zlotu na goprowskim czterokołowcu

Lipnica Wielka, jeden dla Ośrodka "Przystań Górska", z którego dzieci z bieżącego turnusu były także na trasie jednodniowej oraz dla drużyny z Namestove na Słowacji. Każda drużyna, jak zawsze otrzymała dyplom oraz szereg wydawnictw turystycznych naszego regionu. Dzięki naszym sponsorom mogliśmy rozdać kilkanaście plecaków, koszulek, czapek a nawet 3 piękne lustra ścienne. Dwa przekazano dla "Przystani Górskiej" w podziękowaniu za gościnę, składając je na ręce kierownika ośrodka.

Przed zakończeniem zlotu uczestnicy mieli możliwość uczestniczenia w mszy św. polowej na terenie ośrodka. Zakończenie zlotu prowadzili prezes oddziału Jan Ceklarz oraz wiceprezes Michał Skowron, przygrywały znane orkiestry Ludwika Młynarczyka i dziecięca z Lipnicy "Wielkiej Kiczor". Piękny był występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego "Orawianie" im. Heródka z Lipnicy Wielkiej, znanego dziś w kraju i za granicą, założonego przed laty przez Emila Kowalczyka. Ciekawe były pokazy Grupy Podhalańskiej GOPR z Rabki. Każda drużyna musiała wykazać się przed kolegami-goprowcami wiadomościami, zwłaszcza z profilaktyki, zachowania się w terenie górskim, z pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Puchar przechodni GOPR zdobyła tym razem drużyna ze Szkoły Podstawowej w Chabówce. Wielką przyjemność sprawiła uczestnikom zlotu możliwość korzystania pod okiem GOPR ze ścianki wspinaczkowej i czterokołowca. W zakończeniu zlotu od początku do końca brał udział jeden z wicemarszałków woj. małopolskiego Jan Wieczorkowski rodem z Rabki, wnuk ostatnich właścicieli uzdrowiska rodziny Kadenów, zastępca dyrektora BPN , komendant Straży Granicznej, a przede wszystkim gospodarze terenu, wójt gminy Lipnica Wielka Mariusz Murzynek z radnymi i pracownikami oraz główny współorganizator zlotu na terenie Lipnicy Wielkiej Ignacy Mikłusiak. Wręczono im specjalne podziękowania wraz z odznaką złotową.

W organizacji tej imprezy brał udział cały zarząd oddziału i wszyscy pracownicy. Serdecznie im za to dziękuję. 50-ty jubileuszowy zlot młodzieżowy odbędzie się w dniach 18-21 września 2003 r. z zakończeniem w Rabce Zdroju.

Elfryda Trybowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT