PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XV lat działalności SKKT-PTTK "Egzotyk"


SKKT-PTTK "Egzotyk" przy VI LO im. J. Dąbrowskiego utworzyła w 1987 roku młodzież by poznawać swoją Ojczyznę oraz w celu organizacji imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Częstochowy, regionu i Polski.

We wrześniu 1987 roku grupa uczniów na zebraniu organizacyjnym postanowiła założyć klub turystyczny podlegający PTTK. Klub został zarejestrowany w Oddziale PTTK Huty Częstochowa. Po zmianach organizacyjnych w 1992 roku Zarząd klubu postanowił utworzyć wraz z Kołem Środowiskowym przy ROP PTTK własny oddział. Powstał wówczas Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie obchodzący w tym roku swoje X-lecie, skupiający kilkadziesiąt kół i klubów i zrzeszający ponad 1000 członków PTTK.

Celem działania SKKT-PTTK "Egzotyk" był udział członków w różnorodnych imprezach turystycznych w kraju i za granicą oraz organizacja imprez turystyki pieszej, górskiej, na orientację i konkursów. Cele te klub realizował szkoląc własną kadrę, mogącą prowadzić i organizować imprezy turystyczne.

W ciągu tego okresu 11 osób uzyskało uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, 1 osoba Przodownika Turystyki Górskiej i 18 osób Przodownika Imprez na Orientację oraz kilkadziesiąt osób uprawnienia organizatorów turystyki, organizatorów imprez na orientację i innych.


W Szczecinie podczas finału centralnego OMTTK
z prezesem PTTK profesorem Januszem Zdebskim

Chcąc jak najlepiej poznać swoją Ojczyznę klub rokrocznie organizuje obozy wędrowne: "Roztocze 1988", "Ponidzie 1989", "Pomorze Gdańskie 1990", "Pomorze Zachodnie 1991", "Mazowsze Północne 1992", "Beskidy 1993", "Sudety 1994", "Podlasie 1995", "Kotlina Sandomierska 1996", "Leszczyńskie 1997", "Ziemia Lubuska 1998", "Lubelszczyzna 1999", "Warmia i Mazury 2000", "Wielkopolska Wschodnia 2001" i "Pojezierze Pomorskie 2002".

Już od kilku lat członkowie klubu biorą udział w Ogólnopolskich Wysokokwalifikowanych Rajdach Pieszych. Te imprezy, w których nocuje się pod własnymi namiotami, gotując własne potrawy uczą samodzielności, współżycia w grupie i wielu innych, bardzo pożytecznych cech. Członkowie klubu wzięli udział w XXXIX OWRP "Pojezierze Kaszubskie 1998", XL OWRP "Podlasie 1999", XLI OWRP "Ziemia Radomska 2000", XLII OWRP "Jura 2001" (klub organizował 5 etapów imprez na orientację) i XLIII OWRP "Miłomłyn 2002".

Na organizację imprez wykorzystuje się również zimową przerwę w szkole, przygotowując zimowiska górskie, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem: "Góry Wałbrzyskie, Kamienne i Sowie 1995", "Góry Kamienne i Wałbrzyskie 1996", "Góry Sowie 1997", "Góry Wałbrzyskie i Rudawy Janowickie 1998", "Beskid Żywiecki 1999, "Góry Wałbrzyskie, Sowie i Kamienne 2001" i "Kotlina Kłodzka 2002".

Dla członków klubu zorganizowano ponad trzydzieści rajdów po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, regionach Polski oraz w Czechach i na Słowacji.


small>Finał Centralny OMTTK Warszawa 1994
II miejsce (Piotr Hercog o kulach z nogą w gipsie)

Dzięki wyszkolonej kadrze klub jest organizatorem imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych: dwunastu edycji Miejskiego Maratonu Imprez na Orientację - impreza zainicjowana przez klub (dzieci i młodzież rywalizują w ferie o Puchar Prezydenta Miasta Częstochowy), Marsze na Orientację "Wiosenny Kompas" (kilka edycji tej imprezy miało rangę Pucharu Polski), 8 edycji Oddziałowego Złazu Dziecięcego "W nieznane", 11 edycji Nocnych Marszów na Orientację podczas sobótkowych Złazów Nocnych oraz grudniowy Złaz "My się zimy nie boimy", którego 12 edycja odbędzie się w 2002 roku. Klub jest również współorganizatorem wielu imprez oddziałowych.

Kadrę klubu stanowi zespół ludzi młodych, uczniów szkoły oraz absolwentów, którzy stawiają się na każde wezwanie. Z taką wspaniałą kadrą klub był organizatorem wielu imprez o zasięgu ogólnopolskim. Dwukrotnie zorganizowano Mistrzostwa Polski w Indywidualnych Marszach na Orientację (1993 Siedlec, 2002 Zaborze), Mistrzostwa Polski w Nocnych Marszach na Orientację (1999 Janów) oraz XVIII Finał Centralny Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego (2000 Złoty Potok). Co kilka lat (w tym w 2002 r.) w swojej siedzibie klub organizuje na zlecenie Komisji Imprez na Orientację Centralny Kurs Kandydatów na Przodowników Imprez na Orientację.

Trzykrotnie również w szkole zorganizowano Finał Wojewódzki Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego (1999, 2000, 2001). W tych finałach dwukrotnie (1999, 2000) wygrał Krzysztof Turek - członek klubu, który był uczestnikiem Finału Centralnego w Golubiu - Dobrzyniu. Wiele sukcesów członkowie klubu odnieśli uczestnicząc w imprezach najwyższej rangi. Tradycją jest udział drużyny w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym. Drużyna klubowa była od początku działalności klubu obecna na wszystkich Finałach Centralnych OMTTK, choć niekiedy w różnym charakterze.

Poniższe zestawienie obrazuje udział drużyny klubowej w tych imprezach:


rok  miejsce finału         zajęte miejsce charakter 
1988 Kołobrzeg (koszalińskie)      39      udział 
1989 Pokrzywna (opolskie)        28      udział 
1990 Słupca (konińskie)          8      udział 
1991 Bielsko-Biała (bielskie)       6      udział 
1992 Kielce (kieleckie)          3      udział 
1993 Żary (zielonogórskie)        6      udział 
1994 Warszawa (stołeczne warszawskie)  2      udział 
1995 Iława (olsztyńskie)         1      udział 
1996 Piotrków Trybunalski (piotrkowskie) 8      udział 
1997 Nowy Sącz (nowosądeckie)       4      udział 
1998 Szczecin (szczecińskie)       7      udział 
1999 Załęcze Wielkie (łódzkie)      -      zaproszenie organizatorów 
2000 Złoty Potok (śląskie)        -      organizacja Finału Centralnego 
2001 Gdańsk (pomorskie)          6      udział 
2001 Biłgoraj (lubelskie)         7      udział 

Najradośniejszy był finał w Iławie w 1995 roku. Drużyna w składzie: Piotr Hercog, Olgierd Urbańczyk i Dominik Ucieklak nie miała sobie równych zajmując pierwsze miejsce!

Ciekawostką jest to, iż rok wcześniej, w finale w Warszawie Piotr Hercog startował z nogą w gipsie, a drużyna zajęła drugie miejsce.

Dużo sukcesów odnieśli członkowie klubu w imprezach na orientację. W I Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół Średnich w Marszach na Orientację 1995 rozgrywanych w okolicach Torunia ekipa klubowa została Mistrzem Polski! Drużyna klubowa kilkakrotnie była medalistką Drużynowych Mistrzostw Polski w Marszach na Orientację:

 • Garbatka - Letnisko (radomskie) 1994 - brązowy medal,
 • Białobrzegi (stołeczne warszawskie) 1995 - srebrny medal
 • Przesieka (jeleniogórskie) 1996 - brązowy medal.

"Egzotyki" w Raju podczas XLI OWRP po ziemi radomskiej

Piotr Hercog wielokrotnie wygrywał imprezy na orientację rangi Pucharu Polski. Klasyfikację generalną tego Pucharu w kategorii TS wygrał w 1997 roku.

Krakowskie Centrum Młodzieży organizowało Młodzieżowy Rajd Górski o Puchar Ministra Edukacji Narodowej. Rajdy te odbywały się w polskich Beskidach, Pieninach, Tatrach Polskich i Słowackich, górach na Słowacji oraz w Karkonoszach polskich i czeskich. Drużyna z "Egzotyka" wygrała ten rajd cztery razy z rzędu w latach 1993, 1994, 1994 i 1995. Nagrodami były wycieczki zagraniczne m.in. do Wiednia i Rzymu. Opiekun klubu Zbigniew Tarnowski otrzymał za te zwycięstwa i działalność w SKKT PTTK Nagrodę Ministra Edukacji I stopnia.

Za swoją działalność i aktywność na szczeblu samorządowym i centralnym członkowie klubu byli wielokrotnie nagradzani: młodsi wyróżnieniem "Orli Lot", starsi dyplomem ZG PTTK, odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" oraz Honorowymi Odznakami PTTK.

SKKT PTTK "Egzotyk" został uhonorowany przyznaniem Srebrnej Honorowej Odznaki PTTK, a opiekun otrzymał tę Odznakę w stopniu Złotym. Co roku najaktywniejsi członkowie klubu otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe od prezydenta Miasta Częstochowy oraz starosty Powiatu Częstochowskiego.

Praca członków klubu jest widoczna we władzach PTTK. Pięć osób jest członkami Zarządu Regionalnego Oddziału PTTK w Częstochowie. Trzy osoby są lub były członkami Komisji Imprez na Orientację ZG PTTK: Zbigniew Tarnowski 4 kadencje, Piotr Hercog 3 kadencje, Małgorzata Ziółkowska 2 kadencje.

Jeśli do tego dodamy fakt, iż członkiem Rady Programowej PTTK ds. młodzieży jest prezes oddziału Lech Tota a członkiem Komisji Kolarskiej ZG PTTK Marian Kotarski, to chyba trudno będzie znaleźć oddział PTTK z większą ilością członków we władzach PTTK.

W ciągu tych piętnastu lat członkowie klubu zdobyli kilkaset odznak turystyki kwalifikowanej wszystkich stopni. Ilu osobom pomogli zdobyć te odznaki trudno byłoby dociec. Na pewno rozwinęli swoje zainteresowania krajoznawcze uczestnicząc w tak wielu imprezach. Umożliwiono, a właściwie rozbudzono chęci poznania Ojczyzny u dzieci, młodzieży oraz dorosłych.


Na Szczytniaku w paśmie Jeleniowskim IX Obóz wędrowny "Egzotyka" 1996

Cała działalność klubu jest dokumentowana w kilku tomach Kroniki Klubowej. Również w tym zakresie odniesiono sukces. W konkursie zorganizowanym przez ZG PTTK w 2001 roku kronika klubowa zajęła II miejsce w Polsce.

Członkostwo w klubie jest dożywotnie. Co roku pojawiają się nowe roczniki, które nabywają umiejętności organizacyjnych, wzbogacają swoją wiedzę i wykorzystują to dla dobra innych. Bywa, że po wielu latach od opuszczenia szkoły startując w imprezie turystycznej, w rubryce przynależność klubowa wpisują "Egzotyk".

Anna Tarnowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT