PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wędrówki turystyczno-krajoznawcze
"Od szkolniaka do średniaka"

Podstawowym zadaniem kształcenia i wychowania w szkole jest wszechstronny rozwój osobowości dzieci i młodzieży. Jednym ze sposobów realizacji tych założeń jest bezpośrednie zbliżenie z przyrodą. Wprowadzenie dziecka w środowisko rozpoczyna się w sposób praktyczny już w rodzinie. Pierwszy kontakt z naturą odbywa się najczęściej podczas spacerów z rodzicami do parku, lasu, na łąkę, plac zabaw. Dziecko nieświadomie poznaje świat przyrody: patrzy na barwy, na kwiaty, interesuje się światem.


Tylko wędrówki w grupie sprawiają nam wiele radości

Szkoła jest kolejnym etapem w poznawaniu bliższego i dalszego środowiska: rodzinnej miejscowości, gminy i okolic. Poprzez imprezy turystyczno - krajoznawcze organizowane przez Oddział PTTK w Grudziądzu jako nauczycielki mamy możliwość realizacji wielu treści programowych, nie tylko z edukacji środowiskowej, również historycznej, geograficznej, matematycznej, kulturalnej i komunikacyjnej.

Wiedzę historyczną nasze dzieci i młodzież zdobywają w zakresie historii miasta Grudziądza, zabytków znajdujących się na terenie miasta, obiektów obronnych w Grudziądzu i okolicy (Cytadela i forty), średniowiecznych zamków w Kwidzynie, Gnieźnie oraz ruin zamków w Rogoźnie, Pokrzywnie, miejsc i wydarzeń historycznych (cmentarze, tablice pamiątkowe, pomniki). Jednocześnie uczniowie zdobywają wiadomości geograficzne z zakresu orientacji w terenie, umiejętności określania kierunków świata, ukształtowania powierzchni w najbliższej okolicy, procesów kształtujących krajobraz.


Rajd "Wiosna w przyrodzie" rok 2002 - turyści pokonują głęboki jar

W sposób naturalny dzieci rozumieją stosunki przestrzenne oraz obliczanie odległości rzeczywistej w terenie. Nie można zapomnieć o zasadach ruchu drogowego. Przed każdym wyjściem w teren uczniowie przypominają sposób właściwego i bezpiecznego poruszania się po drogach, jak również zachowania się w środkach komunikacji. Wdrażamy uczniów również do kulturalnego zachowania, kształtujemy uprzejmość, uczymy celowych działań i form grzecznościowych. Umożliwiamy dzieciom obserwowanie otaczającej rzeczywistości, co wyzwala u nich radość i aktywność poznawczą oraz rozbudza wszechstronne zainteresowania.

Większość rajdów organizuje Wojskowe Koło PTTK "OseSeK". Są one głównie związane z obchodami rocznicowymi: "Pamięci gen. Pruszyńskiego", "Grudziądz wolny", "Pamięci Września 1939". Przewodnicy tych rajdów to w większości ludzie posiadający ogromną wiedzę z różnych dziedzin i potrafiący zainteresować nawet te najmłodsze dzieci.

Dużą popularnością cieszą się konkursy tematycznie związane z rajdem. Pozostałe rajdy przygotowują szkolne koła turystyczno - krajoznawcze z naszego miasta i okolic. Tematyka jest różnorodna, ale głównie dotyczy środowiska przyrodniczego.

Nasze Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne PTTK nr 71 przy SP nr 5 w Grudziądzu również organizowało rajdy, które kończyły się na "Ścieżce Przyrodniczo - Leśnej" w Białochowie. Uczestnicy rajdu mogli obejrzeć dokładnie ekspozycje o tematyce przyrodniczo-leśnej: gatunki występujących drzew, krzewów i roślin zielnych, sposoby zabezpieczenia sadzonek i młodych drzew przed zwierzyną, skrzynki lęgowe dla różnych ptaków, ochrona pożytecznej fauny, osłony mrowiska, rośliny runa leśnego, podszytu i korony drzew lasu łęgowego.

Atrakcją dla małych i dużych turystów było pieczenie kiełbasek przy ognisku. Konkurs, który odbył się podczas wędrówki dotyczył znajomości warunków i zależności istniejących w lesie. Wypowiedzi i wiersze naszych najmłodszych turystów zainspirowały nas do napisania tego artykułu. Dzieci dzielą się z nami swoimi wrażeniami z wędrówek po okolicy. A oto dwa z nich:


Grochówka wojskowa najlepiej
smakuje "pod chmurką"

Od czasu do czasu, wybieram się z grupą do lasu. Czasami zmieniamy plany, wtedy chodzimy górkami i polanami. Razem z nami są nasze wspaniałe panie, to one prowadzą. Często do naszego szeregu wstępują mundurowi żołnierze. To oni nam pomagają i gorącą grochówkę w lesie rozdają. To wszystko naprawdę dzieje się, ale czy wiecie gdzie? Weź udział w rajdzie! Takie spotkanie na zawsze w pamięci pozostanie.
Eliza klasa III

Gdy z paniami wędrujemy,
to cały rok nie chorujemy.
Wierzysz czy nie,
ale nasze zdrowie poprawia się.
Chociaż nogi trzy dni bolą,
to maszerować w sobotę nam się chce.
Trasa bywa pełna niespodzianek,
górki, jary, rzeczki pokonuje
Jarek, Władek, a nawet mały Fabianek.
Gdy często wędrujesz, to na mapie
dobrze się orientujesz.

Magdalena klasa VI

Uczniowie szkoły średniej, Liceum Ogólnokształcącego nr 4 w Grudziądzu, również aktywnie uczestniczą w rajdach przez cały rok. Są to doświadczeni młodzi turyści, którzy posiadają ogromną wiedzę i umiejętności organizacyjne. Z dużej grupy uczniów znaleźli się chętni do zorganizowania własnej imprezy na orientację. Wykazali się samodzielnością przy opracowywaniu regulaminu i trasy marszu po Lesie Rudnickim. Tylko pewnych wskazówek udzieliła opiekunka grupy. Trasy były zróżnicowane i odpowiednio dobrane do kategorii wiekowych. Najłatwiejsza dla najmłodszych uczestników ze szkół podstawowych, najtrudniejsza dla szkół średnich i indywidualnych dorosłych osób. Chcąc poprawnie i bezbłędnie pokonać wyznaczony szlak, należy wykazać się umiejętnością czytania mapy i posługiwania się kompasem. Tylko systematyczne uczestnictwo w rajdach od "DZIECIAKA DO ŚREDNIAKA" gwarantuje duże umiejętności i samodzielność na kanwie turystyki.

Opiekunki SKKT PTTK nr 71 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu:
Ewa Dziennik i Barbara Kurzyńska
Opiekunka Koła Turystycznego przy LO nr 4 w Grudziądzu Małgorzata Gerke

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT