PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Młodzieżowy
Turniej Turystyczno-Krajoznawczy


Tegoroczny Finał Centralny XXX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego odbył się w dniach 13 -16 czerwca 2002 r. w Biłgoraju, Finał odbywać się pod patronatem Minister Edukacji Narodowej i Sportu - Pani Krystyny Łybackiej. Głównym organizatorem finału był Oddział PTTK w Biłgoraju, a współorganizatorami i sponsorami: Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, Urząd Miasta Biłgoraja, Uczniowski Klub Sportowy przy S.P. nr 1 w Biłgoraju, redakcje: "Poznaj swój kraj" i "Gościniec" oraz Rada Programowa ds. Młodzieży Szkolnej ZG PTTK.


Prezes ZG PTTK Janusz Zdebski wręcza dyplom Jerzemu
Chmielowi, opiekunowi młodzieży z LO im. B. Chrobrego z Głuchołazów

Wzorowa organizacja Centralnego Finału XXX OMTTK to efekt zintegrowanych działań całego środowiska lokalnego. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się zorganizowany z inicjatywy Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju pokaz akcji ratowniczej w sytuacji wypadku na drodze, z udziałem ratowników drogowych, straży pożamej i specjalistycznego sprzętu. W organizację turnieju zaangażował się Automobilklub Biłgorajski i miejscowy Zespół Opieki Zdrowotnej. Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców to również zasługa pozyskania przez Zarząd Oddziału PTTK w Biłgoraju licznych sponsorów prywatnych.

Finał OMTTK był elementem programu Dni Biłgoraja, także obserwowany pslez delegacje zagraniczne miast partnerskich z Litwy, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji. Impreza była szeroko promowana w lokalnej prasie i biłgorajskiej telewizji kablowej, na afiszach. Obok zmagań turniejowych uczestnicy i opiekunowie startujących drużyn zwiedzili najbardziej cenne krajoznawczo miejsca i obiekty Roztocza, Zamościa i Ziemi Biłgorajskiej Gospodarze i uczestnicy finału bardzo gorąco przyjęli przybyłych do nich gości w tym prezesa Zarządu Głównego PTTK kol. Janusza "Zdebskiego


Na zakończniu OMTTK 2002
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT