PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Protokół oceny prac nadesłanych na etap centralny
IX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego

"Poznajemy Ojcowiznę"

dokonanej w dniach 12-13 kwietnia 2002 roku w Warszawie.


Sąd Konkursowy powołany przez Radę Programową ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK obradujący w składzie: Andrzej Gordon - przewodniczący, Helena Cieślak i Ludwik Olejniczak - sekretarze oraz członkowie: Witolda Kuperowa, Jerzy Kwaczyński, Zbigniew Szmidt i Paweł Zań, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami, postanowił, że nagrody w IX Finale Konkursu otrzymują:

I. W KATEGORII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

GRAND PRIX : Jakub Falkiewicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33
w Radomiu , woj. mazowieckie
za pracę "Tradycje Świąt Wielkanocnych na Ziemi Radomskiej",
wykonaną pod opieką pani Iwony Nabzdyk

w kategorii prac indywidualnych

dwa równorzędne I miejsca:

 • Paulina Dominik ze Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, woj. dolnośląskie za pracę "Szlakiem kamiennych pomników średniowiecznego prawa" wykonaną pod opieką pani Apolonii Dominik
 • Edyta Witkowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie woj. kujawsko-pomorskie za pracę "Drewniane kościoły na Pałukach" wykonaną pod opieką pani Małgorzaty Janickiej

II miejsce - Piotr Połczyński ze Szkoły Podstawowej w Margoninie woj. wielkopolskie za pracę "Dzięki rodzicom poznaję Wielkopolskę" wykonaną pod opieką pani Małgorzaty Połczyńskiej

w kategorii prac zespołowych:

I miejsce - Monika Wojdyło, Iwona Jarmuz, Justyna Makulska, Alina Czyżowska, Mateusz Jakubas, Jacek Kiper ze Szkoły Podstawowej w Rokietnicy woj. podkarpackie za pracę "Rokietnica moja mała Ojczyzna" wykonaną pod opieką pani Doroty Balickej i pani Anny Żołyniak.

trzy równorzędne II miejsca :

 • Anna Kowalcze i Małgorzata Nawieśniak z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce woj. małopolskie za pracę "Nasze najciekawsze ścieżki krajoznawczo-turystyczne" wykonaną pod opieką pani Ewy Sokół
 • Mateusz Mazur, Aleksandra Maj, Ilona Linek, Alicja Okólska, Aleksandra Krekora, Justyna Rafa, Olga Kęska, Magdalena Mazur z Publicznej Szkoły Podstawowej w Garbatce woj. mazowieckie za pracę "Legendy o Garbatce i okolicy" wykonaną pod opieką pani Marii Molendowskiej
 • Ewa Wilusz i Paulina Fogiel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Żarach woj. lubuskie za pracę "Pomniki przyrody w Żarach" wykonaną pod opieką pani Ewy Bylczyńskiej.

II. W KATEGORII GIMNAZJÓW

GRAND PRIX : Weronika Smolarkiewicz z Gimnazjum nr 8 we Włocławku
woj. kujawsko-pomorskiego za pracę "Kilka dni z życia kuracjuszki, czyli
o wienieckim uzdrowisku" wykonaną pod opieką pani Joanny Wojtczak

w kategorii prac indywidualnych

trzy równorzędne I miejsca :

 • Anna Konat z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Chojnicach woj. pomorskie za pracę "Moja wieś Lichnowy" wykonaną pod opieką pani Mirelli Stanisławskiej
 • Agnieszka Witkowska z Gimnazjum nr 5 w Jarosławiu woj. podkarpackie za pracę "Dwory szlacheckie powiatu jarosławskiego" wykonaną pod opieką pani Joanny Wład
 • Krzysztof Maciej Koman z Gimnazjum nr 1 w Biłgoraju woj. lubelskie za pracę "Pożegnanie sitarzy…" wykonaną pod opieką pani Iwony Ostolskiej

w kategorii prac zespołowych

dwa równorzędne I miejsca :

 • Tomasz Hołowaty i Michał Szalacha z Gimnazjum nr 1 w Przeworsku woj. podkarpackie za pracę "Jak za dawnych lat…" wykonaną pod opieką pani Joanny Pieczonki
 • Ewelina Chmielowska, Grzegorz Zworski, Łukasz Zając, Andrzej Krzemiński z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Legnicy woj. dolnośląskie za pracę "Na ścieżce św. Jadwigi" wykonaną pod opieką pani Marii Staniów.

dwa równorzędne II miejsca:

 • Aleksandra Brzezińska i Katarzyna Fordońska z Gimnazjum nr 16 w Toruniu woj. kujawsko-pomorskie za pracę "Poznajemy ojcowiznę - nasza przygoda z turystyką" wykonaną pod opieką pani Hanny Górniak
 • Urszula Ptasznik, Natalia Firek, Aleksandra Firek, Mateusz Żak, Dorota Faron, Karolina Cyganik, Sabina Żak z Gimnazjum w Mnikowie woj. małopolskie za pracę "Panta Rhei wspomnień przybywa" wykonaną pod opieką pana Dariusza Fijałkowskiego

III. W KATEGORII SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

GRAND PRIX: Weronika Nowak i Agata Toboła
z Liceum Ogólnokształcącego im J. Wybickiego w Śremie
woj. wielkopolskie, za pracę "Historia pewnej fotografii"
wykonaną pod opieką panów Bartosza Żeleźnego i Zdzisława Żeleźnego.

w kategorii prac indywidualnych

dwa równorzędne I miejsca:

 • Marcin Miczkuła z Zespołu Szkół Ogrodniczych w Szczecinie woj. zachodnio-pomorskie za pracę "Szczecin Zdroje".
 • Stanisław Hadyna z Zespołu Szkół w Ćmielowie woj. świętokrzyskie za pracę "Stanowiska neolityczne okolic Ćmielowa" wykonaną pod opieką pana Grzegorza Ciździela

trzy równorzędne II miejsca:

 • Sławomir Januszyk z Oświęcimia woj. małopolskie za pracę "Nowoczesna architektura sakralna" wykonaną pod opieką pani Jolanty Kućka-Noworyta
 • Justyna Paprota z Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Otwocku woj. mazowieckie za pracę "Tradycja, religia, cierpienie i nadzieja. Kilka słów o Żydach z Otwocka" wykonaną pod opieką pani Urszuli Zmorki
 • Eliza Świerczyńska z Zespołu Szkół Tekstylno Handlowych w Żaganiu woj. lubuskie za pracę "Watra - Zespół Górali Czadeckich z Brzeźnicy" wykonaną pod opieką pana Dariusza Downara

w kategorii prac zespołowych

dwa równorzędne I miejsca:

 • Magdalena Rożek i Piotr Rożek z Zespołu Szkół Rolniczych w Gąsawie woj. kujawsko-pomorskie za pracę "Skarby w kościele pod wezwaniem św. Mikołaja w Gąsawie" wykonaną pod opieką pani Anny Ludkiewicz
 • Aleksandra Kamińska i Anna Makowicz z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach woj. lubuskie za pracę "Ojczyzno moja ty jesteś jak zdrowie…" wykonaną pod opieką pana Andrzeja Pisarczyka

trzy równorzędne II miejsca:

 • Agnieszka Chuchro i Piotr Sarzyński z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju woj. lubelskie za pracę "Nad Białą Ładą - Nasz szlak turystyczny" wykonaną pod opieką pani Beaty Ulanowskiej
 • Maria Król i Anna Pogorzelec z I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu woj. podkarpackie za pracę "Działalność Przemyskiego Towarzystwa Dramatycznego im. A. Fredry w Przemyślu" wykonaną pod opieką pana Ryszarda Jóźwika
 • Małgorzata Joniec, Barbara Pogorzelska z V Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie woj. zachodnio-pomorskie za pracę "Mój dom rodzinny, zwyczaje i tradycje przeniesione z dawnego miejsca zamieszkania" wykonaną pod opieką pana Czesława Oleszczuka.

IV. W KATEGORII "ZA WYTRWAŁOŚĆ"

 • Andrzej Pakuła z Gimnazjum nr 26 w Poznaniu woj. wielkopolskie, za pracę "Szalom Poznań" wykonaną pod opieką pani Kaliny Grochockiej i pana Zbigniewa Pakuły.

V. Ponadto następujące prace uzyskały NAGRODY SPECJALNE:

 • "Wczoraj i dziś Ochotniczej Straży Pożarnej w Szybowicach" - autor Sławomir Gołębiowski z Publicznej Szkoły Podstawowej w Szybowicach, woj. opolskie. Opiekunem pracy był pan Franciszek Dendewicz. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych R.P.
 • "Szlakami Parków Narodowych Polski - Hajnówka 2001" autorzy: Weronika Matejko, Katarzyna Widzyk i Anna Zięba, z Koła Turystyki Górskiej i Krajoznawstwa PTTK "KANGCHENDZONGA" w Żywcu, woj. śląskie. Opiekunem pracy był pan Jacek Seweryn. Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Krajowego Zarządu Parków Narodowych
 • "Z ziemi włoskiej do Polski, czyli lotnicze wsparcie dla 9 pułku piechoty legionów Armii Krajowej"- autor Michał Czacharowski z II liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Budowlanych w Biłgoraju, woj. lubelskie. Opiekunem pracy była pani Izabela Łukasz. Departamentu Społeczno-Wychowawczego Ministerstwa Obrony Narodowej
 • "Romański kościół w Kotłowie - z dziejów świątyni i parafii" - autorka Iwetta Rokicka z SKKT PTTK "Wierchy" w Strzyżewie, woj. wielkopolskie. Opiekunem pracy był pan Marek Olejniczak. Zarządu Głównego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
 • "Spacerkiem po Drohiczynie" - autor Marta Artemiuk z Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce, woj. podlaskie. Opiekunem pracy był pan Dariusz Horodecki.
 • "Historia mojej Ojcowizny i ludzi, którzy ją tworzyli" - autorka Monika Ślusarczyk z III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie, woj. warmińsko-mazurskie. Opiekunką pracy była pani Renata Stawowczyk. Nagrody Miesięcznika turystyczno-krajoznawczego "Poznaj swój kraj".
 • "Nietulisko" - autor Dominik Oziębłowski w Publicznego Gimnazjum w Kunowie, woj. świętokrzyskie. Opiekunką pracy była pani Małgorzata Kowalska. Nagrodę im. Łukasza Wojeckiego ufundowaną przez Mazowieckie Forum Oddziałów PTTK
 • "Od karczmy do kościoła - początki zgromadzenia księży Orionistów na ziemiach polskich i historia parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Zduńskiej Woli" - autorzy Michał Drożdż i Paweł Łabędzki, z Technikum Elektronicznego im. St. Staszica w Zduńskiej Woli, woj. łódzkie. Opiekunką pracy była pani Maria Zimoch. Nagroda Rady Programowej ds. Młodzieży Szkolnej Zarządu Głównego PTTK.

Warszawa, czerwiec 2002 r.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT