PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wakacje z PTTK


Oddział PTTK w Płocku zaproponował tym spośród mieszkańców swego miasta, którzy nie wyjeżdżali na dalekie wakacyjne wojaże, a także gościom, cykl wycieczek po najbliższej okolicy. Wszak często znajduje potwierdzenie stare przysłowie: "cudze chwalicie swego nie znacie", dlatego krajoznawcy z Płocka postanowili pokazać swoim ziomkom niezwykłe miejsca kryjące się czasem tuż za rogiem.

Zasada jest prosta: ogłoszenie w gazecie, stała godzina - 11.45 i miejsce spotkań - Stary Rynek przy zegarze słonecznym, każdy chętny może bezpłatnie wziąć udział w spacerze. Przewodnicy proponują trasy tematyczne po mieście, przodownicy turystyki pieszej prezentują walory przyrodnicze ziemi płockiej.

Dla przykładu kilka wycieczek z lipca:

Piesza wycieczka z Gostynina czerwonym szlakiem im. Bolesława Krzywoustego przez Pojezierze Włocławsko-Gostynińskie do Rogożewa. Wśród uroczysk leśnych kryją się cuda natury: zarastające jeziorka, dostojne pomnikowe drzewa, ale również miejsca związane z historią, o których opowiada przodownik TP Hanna Jankowska.

Wycieczka miejska szlakiem miejsc pamięci narodowej (m.in. Plac 13 Straconych, kamień upamiętniający obronę Płocka w 1920 roku, cmentarz przy ul. Norbertańskiej) prowadzona przez przewodnika miejskiego panią Danutę Krzewską.

Spacer doliną Brzeźnicy - terenem przyszłego rezerwatu. Brzeźnica to niewielka rzeka mająca początek na podmokłych terenach w pobliżu Trzepowa i na całym swym biegu (przez ok. 7 km) płynąca głęboką doliną, a przed ujściem wąwozem o stromych zboczach, zachowująca w znacznym stopniu naturalny charakter. Prowadził Tadeusz Zombirt - działacz PTTK i dyrektor słynnej płockiej szkoły "Małachowianki".

Miejski spacer do kościołów różnych wyznań na terenie Płocka. Chciałabym, aby płocczanie wiedzieli więcej o tych kościołach. Bo to nie tylko puste zabytki, ale żyjące świątynie - mówi przewodniczka Maria Abramczyk. O starych płockich rodach i niezwykłych osobach żyjących w tym mieście można było się dowiedzieć od innej przewodniczki - Teresy Janowskiej, podczas zwiedzania cmentarza rzymsko-katolickiego przy al. Kobylińskiego. Spacery miejskie zaczynały się od wysłuchania hejnału i oglądania pasowania Bolka na rycerza na ratuszowej wieży. Planowane były na jedną godzinę, ale zainteresowanie uczestników powodowało ich znaczne przedłużenie. Gratulujemy kolegom z Płocka świetnego sposobu na ciekawe spędzenie wakacji w mieście. Przykład godny naśladowania!

Opracował: Stanisław Łuć
na podstawie nadesłanych materiałów

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT