PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Śladami historii pod Maciejowicami


Do miejsca tak wielkim zdarzeniem historycznym pamiętnego, przesiąkniętego krwią bohaterów, na którym wśród oparów wieczornych zdają się słaniać cienie poległych wojowników, każdy Polak winien odprawić pielgrzymkę.
Walery Przyborowski w roku 1907

Cykl wydawniczy kwartalnika, jakim jest "Gościniec PTTK", a wraz z nim nasz "Piechur", nie sprzyja bieżącemu informowaniu o najbliższych imprezach. Być może informacja o Rajdzie Kościuszkowskim, który odbędzie się 9-10 października pod Maciejowicami dotrze do Was spóźniona, lecz nie pomijajcie tej wiadomości. Za rok rajd ten również się odbędzie i warto go już teraz wstawić do swego turystycznego kalendarza na rok 2003. Organizowany jest już od osiemnastu lat przez grupę zapaleńców z Gminnego Ośrodka Kultury w Maciejowicach. To właśnie tu 10 października 1794 roku rozegrała się tragiczna dla losów insurekcji kościuszkowskiej i narodu polskiego bitwa. W rocznicę tamtych wydarzeń okolice Maciejowic znów zapełnią się maszerującymi kolumnami. Tylko zamiast żołnierskich tornistrów pojawią się turystyczne plecaki, zamiast dowódców - przewodnicy. Trasy rajdowe biegną tak, jak przebiegały ruchy wojsk. Jest więc to wędrówka śladami historii i doskonała lekcja dla młodzieży, tym bardziej, że wzbogacona opowieścią o przygotowaniach i kolejnych etapach bitwy. Opowieścią nie profesorów, ale rówieśników z tutejszych szkół. Wieczorem można obserwować ruchy wojsk przed bitwą, symulowane pochodniami i wzbogacone efektami dźwiękowymi. Ten rajd - to po prostu inscenizacja bitwy, tym ciekawsza, że wszyscy uczestnicy biorą w niej udział. W ostatnich latach ilość uczestników-statystów przekroczyła już liczbę tysiąca!

Do tej pory organizatorzy popularyzowali imprezę jedynie na terenie południowego Mazowsza i przyległych obszarach Lubelszczyzny. Nie chcą jednak, jak sami mówią, "trzymać swoich działań pod korcem". Dlatego spełniamy ich prośbę i zachęcamy do wzięcia udziału w Rajdzie Kościuszkowskim już teraz lub za rok. Jest to impreza niestandardowa i nie powinno zabraknąć na niej petetekowców. A dla zachęty dodam, że organizowane są konkursy: indywidualny wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i drużynowy na najlepszą grupę rajdową. W tym pierwszym nagrodą jest szabla z grawerowanym napisem!

Skontaktujcie się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Maciejowicach. Adres: 08-480 Maciejowice, Ratusz. Tel. (25) 682-58-04.

Stanisław Łuć

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT