PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Przeszłość i przyszłość na trasie zlotu

"Gołębiów 2002"


18 maja 2002 roku z różnych zakątków ziemi wareckiej i jasienieckiej podążały w kierunku Gołębiowa w gminie Jasieniec grupy turystów pokonując trasę XXXVII Zlotu Młodzieży "Kwitnące Jabłonie".

Pod mogiłę powstańczą w Gołębiowie przybyła ponad dwustuosobowa rzesza turystów, głównie ze szkół gmin Warka i Jasieniec. Przywędrowali młodzi turyści z Zespołu Szkół w Jasieńcu, PSP w Woli Boglewskiej, PSP nr 2 w Warce, PSP we Wrociszewie, Publicznego Gimnazjum w Dębnowoli oraz bardzo licznie przybyli uczniowie PSP w Nowej Wsi. Najdłuższą trasę pokonali turyści z Warszawy.


Mogiła z 1863 r. pod Gołębiowem. Młodzież
z Jasieńca śpiewa powstańcze pieśni

18 maja 1863 roku na tej ziemi oddział powstańczy majora Władysława Grabowskiego stoczył krwawą bitwę z regularnym carskim wojskiem dowodzonym przez gen. Mikołaja Mellera Zakomelskiego. W Gołębiowie na polu bitwy znajduje się zbiorowa mogiła poległych za wolność ojczyzny powstańców. Historię bitwy pod Gołębiowem przedstawili uczniowie szkoły podstawowej w Nowej Wsi pod kierunkiem Marzeny Jankowskiej. Delegacje drużyn turystycznych oraz przybyli goście złożyli kwiaty i zapalili znicze na powstańczej mogile.

Marzena Jankowska

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT