PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Pieszo na jubileusz


Działacze Oddziału Kujawskiego PTTK we Włocławku wraz ze swoimi rodzinami postanowili uczcić pięćdziesięciolecie powstania Komisji Turystyki Pieszej na wycieczce, poznając Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy.

Z Włocławka autokarem dojechali do Smólnika, gdzie przed budynkiem miejscowej szkoły podstawowej oczekiwały jako przewodniczki Elżbieta Jarębska i Jolanta Wieczorek-Wilińska. Dalej wszyscy wyruszyli pieszo na szkolną ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną. Szczególne wrażenie na zebranych wywarł rosnący we wsi Kosinowo prawie dziesięciometrowy jałowiec będący pomnikiem przyrody.

Kilkukilometrową wędrówkę wśród pól i lasów zakończono w gospodarstwie Jolanty i Wiesława Cabanów, słynnej "Cabanówce". Gościnni gospodarze oczekiwali już przed bramą zagrody. Przybyli turyści wręczyli gospodarzom drobne upominki, wśród których znalazł się nawet owocujący figowiec Leszka Trząsalskiego. Dom ten jest zawsze otwarty dla turystów i krajoznawców, dlatego PTTK wykonało okolicznościową pieczątkę - mówi Helena Cieślak - Stanowić ona będzie niewątpliwą gratkę, a jednocześnie służyć za potwierdzenie pobytu dla odwiedzających tą miejscowość.

Na podwórzu, na przygotowanych stołach i ławach, czekało na bez mała czterdziestoosobową grupę typowo wiejskie jadło: smalec, ogórki małosolne, ser biały, pieczone udka i skrzydełka kurze, żurek, mięta, kiełbasa z rusztu oraz różne ciasta. Biesiadującym gościom gospodyni przygrywała na akordeonie, zaś gospodarz na skrzypcach. Odgłosy biesiady zwabiły też sąsiadów, którzy - po trosze z ciekawości - zjawili się w obejściu. Gościnne progi "Cabanówki" opuszczano z nadzieją na powtórne spotkanie.

Jerzy Chudzyński
Nowości Włocławskie z 15.07.2002

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT