PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

9 czerwca odbyło się pierwsze w tej kadencji plenum Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK


Plenum Komisji Turystyki Narciarskiej

Uczestników plenum gościł Oddział PTTK w Bielsku Białej. To robocze spotkanie miało tak dużo spraw do załatwienia, że bez przerwy obiadowej ciągnęło się przez 7 godzin. Zebranie prowadził przewodniczący KTN Wojciech Biedrzycki.

W punkcie pierwszym omówiono organizację III Międzynarodowego Zimowego Zlotu Turystów, którego termin ustalono na 22-25 stycznia 2004 r. Głównym organizatorem z ramienia KTN będzie oddział PTTK w Bielsku, powołano więc komitet organizacyjny, komandora rajdu oraz ustalono zespoły robocze. Terenem rajdu będzie Beskid Śląski, stanowiący pogranicze ze Słowacją i Czechami. Z tych krajów bowiem spodziewana jest największa ilość turystów - narciarzy, chociaż nie tylko, ponieważ imprezą towarzyszącą ma być zimowy biwak. Bazą noclegową będą schroniska beskidzkie, a meta będzie w Bielsku. Następnym punktem zajmującym dużo czasu było przedyskutowanie i uchwalenie projektu nowego Regulaminu Odznak Narciarskich, przedstawionego przez Andrzeja Stróżeckiego. Główna zmiana w stosunku do dotychczasowego to włączenie odznaki popularnej jako pierwszy stopień do NON i GON. Podwyższono po długich dyskusjach, przy głosach postulujących zarówno niższe jak i wyższe wymagania, normy wymagane do zdobycia odznak stopni srebrnego i złotego. Zasadniczo zmieniono sposób zdobywania odznaki wysokogórskiej.

W nowym regulaminie istnieją więc: - DON czyli Dziecięca Odznaka Narciarska, NOM - Narciarska Odznaka Młodzieżowa, GON - Górska Odznaka Narciarska, NON - Nizinna Odznaka Narciarska, ON "Za Wytrwałość", Wysokogórska Odznaka Narciarska czyli WON. Uchwalono również przedstawione przez Wojciecha Biedrzyckiego regulaminy: Przodownika Turystyki Narciarskiej, Honorowego Przodownika TN i Instruktora TN oraz regulamin KTN ZG.

Zaakceptowano "Instrukcję weryfikacji odznak narciarskich", która po uaktualnieniu istniejących terenowych referatów weryfikacyjnych zostanie do nich przesłana. Zasadnicza zmiana polega na uprawnieniu TRW do weryfikacji odznak małych złotych (ale jeśli w referacie są przodownicy posiadający uprawnienia na wszystkie tereny górskie) oraz konieczności sprawozdawczości, a więc i dokumentowania wszystkich stopni odznak. W związku z potrzebą uaktualnienia wykazu terenowych referatów weryfikacyjnych odznak narciarskich prosimy o przesłanie odpowiednich informacji przez oddziały, w których istnieją TRW ON do COTG w Krakowie.

W następnym punkcie obrad ustalono kalendarz imprez Komisji Turystyki Narciarskiej ZG PTTK na sezon 2002/2003. Niestety, nie udało się tak rozplanować imprez, by terminy nie nakładały się. W większości imprez, zwłaszcza tych ważniejszych, to się udało. Uchwalono następnie zakresy pracy i odpowiedzialności poszczególnych członków KTN ZG.

W końcowej fazie plenum członkowie prezydium: A. Niżnikiewicz (wiceprzewodniczący) i M. Chruściel przedstawili propozycje z zakresu szkolenia w narciarstwie turystycznym, zarówno na sprzęcie zjazdowym, ski-tourowym, telemarkowym, jak i śladowo-biegowym.

Andrzej Stróżecki

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT