PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Kolekcjonerstwo krajoznawcze


Tradycyjnie w czasie XXXII Centralnego Zlotu Krajoznawców zorganizowanego w Kamieńczyku nad Bugiem kolekcjonerzy prezentowali swoje zbiory. Wystawy cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników CZAK-u , którzy do późnych godzin nocnych nie opuszczali świetlicy oglądając kolekcje i dyskutując z ich właścicielami.

 
Wystawy na CZAK 2002

Lp. Imię i nazwisko         Tytuł kolekcji                  Rodzaj kolekcji 

1. Anna Andrusikiewicz Olsztyn    "Krajoznawstwo w środowisku ludzi III wieku"   fotografie 
2. Leszek Białkowski Warszawa    "Walory poznawcze widokówek kartograficznych"  widokówki 
3. Maciej Czabak Opole        "Plakietki PTTK"                 plakietki 
4. Sebastian Czabak Opole      "Proporczyki PTTK"                proporczyki 
5. Adam Czarnowski Warszawa     "Pocztówki okolicznościowe PTTK"         pocztówki 
6. Jan Janeczek Zawiercie      "Krajobrazy jurajskie"              fotografie 
7. Tadeusz Konieczka Inowrocław   "Kościuszko w zbiorach Tadeusza Konieczki"    zbiór mieszany 
8. Andrzej Kowalski Warszawa     "Bitwa Warszawska"                zbiór mieszany 
9. Wojciech Kowalski Lublin     "CZAKI"                     odznaki 
10. Wojciech Kowalski Lublin     "Zloty Przodowników Turystyki Pieszej"      odznaki 
11. Wojciech Kowalski Lublin     "Giełdy CHOMIKA"                 odznaki 
12. Wojciech Kowalski Lublin     "Pocztówki PTK"                 pocztówki 
13. Henryk Paciej Opole        "Wydawnictwa PKK"                wydawnictwa 
14. Henryk Paciej Opole        "Biuletyn kolekcjonerski"            wydawnictwa 
15. Henryk Paciej Opole        "Na kolekcjonerskim szlaku"           wydawnictwa 
16. Janusz Ptasiński Warszawa-Ursus  "CZAK-owskie karty pocztowe"           pocztówki 
17. Bogusław Szybkowski Opole     "Kolekcje starych map"              mapy 

Zorganizowano tradycyjną wystawę, giełdę kolekcjonerską oraz giełdę wydawnictw krajoznawczych. Swoje zbiory przedstawiło 12 osób, z tego 9 to członkowie "4K" czyli Korespondencyjnego Klubu Kolekcjonerów Krajoznawców. Komisarzem wystawy został Leszek Białkowski z Warszawy. Na giełdzie wydawnictw krajoznawczych można było wymienić lub nabyć przewodniki, informatory i mapy. Niewiele jednak było tytułów aktualnie wydawanych przez Oddziały PTTK.

Na CZAK-u znalazło się 20% członków klubu "4 K" (23 osoby), organizowano więc "niekorespondencyjne" spotkania. Kolekcjonerzy wyrażali opinię, że należy kontynuować wystawy w czasie CZAK, odpowiednio zabezpieczając zbiory oraz oceniać kolekcje i nagradzać najlepszych. Z uznaniem przyjęto informację, że Komisja Krajoznawcza ZG PTTK postanowiła wydawać raz w roku biuletyn kolekcjonerski z tematyką organizacyjną klubu "4K", prowadzony przez kolegę Henryka Pacieja, który również redaguje wiadomości kolekcjonerskie zamieszczane w miesięczniku PTTK "Na Szlaku".

XXXII CZAK w Kamieńczyku przejdzie do historii pisanej przez kolekcjonerów krajoznawców dzięki temu, że organizatorzy z O/PTTK w Ursusie, wydali dla uczestników zlotu oraz dla członków klubu "4K" pocztówki kolekcjonerskie z pieczątką CZAK-u , logo klubu "4K" i Zespołu ds. Kolekcjonerskich KK ZG PTTK za co im, a szczególnie komandorowi zlotu Januszowi Ptasińskiemu, wielkie podziękowania.

Komisja Krajoznawcza ZG PTTK

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT