PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Przewodnicy pielgrzymują


Wiosną, w marcu każdego roku, przewodnicy turystyczni PTTK klękają przed Cudownym Obrazem Matki Bożej w Kaplicy Jasnogórskiej NMP. To wielkie, tak potrzebne spotkanie - to już kolejne XVIII spotkanie przewodników turystycznych PTTK.

Ogólnopolska Pielgrzymka Przewodnicka w Częstochowie - Roku Pańskiego 2002 organizowana była solidarnie przez przewodników świętokrzyskich z trzech kół przewodnickich PTTK ze Starachowic, Ostrowca Świętokrzyskiego i Skarżyska Kamiennej.

Nasze koleżanki i koledzy: Andrzej Wąchocki, Ewa Gawlik, Tadeusz Krawętkowski i Jerzy Nowak wraz z całym aktywem przygotowali oraz przeprowadzili jasnogórskie spotkanie znakomicie. Dzięki nim, dzięki Ojcom Paulinom - gospodarzom Jasnej Góry, a nade wszystko dzięki Matce Bożej, Matce Częstochowskiej jesteśmy wdzięczni za przyzwolenie na złożenie naszych modłów i intencji u Jej stóp.

8 marca 2002 r. Piątek. Zjeżdżają się przewodnicy. Wszędzie widać kurtki i czerwone swetry. Nauki rekolekcyjne. Wyciszenie, przemyślenia, spojrzenie na własne słabości, osobiste postawy, koleżeńskie działania. Bazylika, kaplica, konfesjonał. Tak mija dzień. Nadchodzi sobota i niedziela.

Na zawsze pozostaną w pamięci ciepłe i wzruszające słowa księdza abp. Edmunda Piszcza, informacje ojca dr. Jana Golonki o "Ewidencji i konserwacji zbiorów tkanin historycznych i zbiorów liturgicznych". Ojciec opat Eustachy Kocik mówił o "Fundacji Zakonu Cystersów w Wąchocku", a ojciec superior Karol Lipiński przybliżył nam historię Łysej Góry: "Święty Krzyż - początki polskiego pielgrzymowania".

Bardzo interesujące informacje, jak zawsze z dużą swadą, wygłosił nasz wieloletni opiekun, przewodnik i instruktor przewodnictwa, ks. dr Jerzy Pawlik nt. "Roli struktur Kościoła w integracji młodego państwa polskiego w X-XII wieku".

Te wspólne dni w jasnogórskich murach scalają naszą przewodnicką rodzinę, wzmacniają nasze działania, pozwalają właściwie ocenić potrzebę przewodnickiej służby na turystycznych ścieżkach, a przede wszystkim umocnić nas przewodników, tych wodzicieli wycieczek, w tym, że robimy dobrą robotę, że ukazujemy nasz Ojczysty Kraj - kraj wiary i miłości do Matki Bożej, do własnej Ojczyzny, do swoich przyjaciół. Bazylika, kaplica, wały jasnogórskie, mury obronne, sala ojca Kordeckiego. PTTK-wskie sztandary, czerwone swetry, pogodne twarze, znajome uśmiechy, ucałowania i pozdrowienia, wspomnienia i pożegnania. To dobrze, że w wiosennych dniach marcowych spotkaliśmy się w gronie ponad 1600 przewodniczek i przewodników turystycznych PTTK, że jesteśmy ze wszystkich stron Polski. To wskazuje na potrzebę naszego działania i naszej odpowiedzialności, że przekazujemy prawdę.

Jeszcze wystąpienie przewodniczącej Komisji Przewodnickiej ZG PTTK Elżbiety Strzępek. Podziękowania, kwiaty, prezenty, laurki, ciepłe słowa. Jeszcze przyjaciele ze Wschodu, pośpiech, wzruszenie i nerwowość rozłąki. Na koniec apel jasnogórski i w drogę do rodzinnych stron.

Tadeusz Stefański

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT