PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

39 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej


W dniach 21-23 czerwca 2002 r. na ziemi piotrkowskiej w Sulejowie odbył się 39 Centralny Zlot Przodowników Turystyki Motorowej. Organizatorami tej imprezy był Oddział PTTK im. M.R. Witanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim i Klub Motorowy "Energetyk" przy Elektrowni "Bełchatów" S.A.

Podstawowym zadaniem, przed którym stanął każdy z uczestników zlotu, było wykazanie się wiadomościami z zakresu wiedzy, którą winien posiadać przodownik turystyki motorowej. W sobotę uczestnicy mieli przyjemność zwiedzić Klasztor Cystersów w Podklasztorzu, po którym oprowadził kolegów kol. Remigiusz Niedźwiecki oraz starówkę Piotrkowa Trybunalskiego, zabytkowy kościół w Witowie, Smardzewice z zaporą wodną na Pilicy i klasztor, romański kościółek św. Idziego w Inowłodzu oraz Opoczno. W godzinach popołudniowych odbył się test z wiadomości krajoznawczych regionu piotrkowskiego i Polski.

Ogółem w 39. zlocie uczestniczyło 125 osób, w tym 95. przodowników turystyki motorowej z całej Polski, reprezentując łącznie 27 klubów motorowych. W klasyfikacji drużynowej najlepszymi okazały się kluby: KTM "Start" z Pabianic (otrzymali nagrodę przechodnią Lampę im. Łukasiewicza oraz puchar prezesa Zarządu Elektrowni "Bełchatów" S.A.), PKM "Przemysław" z Poznania (puchar ZO PTTK Piotrków Tryb.), KM "Energetyk" z Bełchatowa przy Elektrowni "Bełchatów" S.A. (puchar Związku Zawodowego Energetki Pracowników Elektrowni "Bełchatów" S.A.), Auto-Moto-Klub PTTK przy PKN Orlen w Płocku, KTM "Wicher" z Radomia, Dąbrowski Klub Motorowy z Dąbrowy Górniczej i KM "Flisak" z Torunia.

W klasyfikacji indywidualnej najlepszymi przodownikami turystyki motorowej zostali: Abramek Zbigniew z KTM "Start" Pabianice (puchar ZG PTTK), Smolarek Jarosław z KTM "Start" Pabianice (puchar KTM ZG PTTK), Jarmakowski Stefan z KM "Energetyk" przy Elektrowni "Bełchatów" S.A. (puchar Związku Zawodowego Remontów Energetyki Elektrowni Bełchatów S.A.), Przybyła Jan z Dąbrowskiego Klubu Motorowego w Dąbrowie Górniczej, Skrzydlewski Andrzej z PKM "Przemysław" w Poznaniu, Jarosz Andrzej z KTM "Wicher" w Radomiu, Dolata Ireneusz i Saturniewicz Jan z PKM "Przemysław" w Poznaniu, Kapusto Leszek z KM "Energetyk" w Bełchatowie przy Elektrowni Bełchatów S.A. i Nowogórski Maciej z Auto-Moto-Klub PTTK przy PKN Orlen w Płocku.

Organizatorzy przeprowadzili również klasyfikację turystów motorowych, którzy towarzyszyli na imprezie przodownikom. Tu najlepszymi okazali się: Piesiak Dariusz z Dąbrowskiego Klubu Motorowego w Dąbrowie Górniczej (puchar ufundowany przez Sędziego Głównego Zlotu Dariusza Biednego), Seroka Dariusz z KTM "Start" w Pabianicach (puchar ufundowany przez KM "Energetyk" w Bełchatowie) i Bartłomiejczyk Piotr z KM "Energetyk" w Bełchatowie przy Elektrowni Bełchatów S.A. (puchar ufundowany przez KM "Energetyk" Bełchatów).

Pani burmistrz Sulejowa ufundowała puchar dla drużyny z najdalszej miejscowości, którą okazał się KTM "Oktawa" z Choszczna, a starosta powiatu piotrkowskiego ufundował puchar dla najliczniejszej drużyny zlotu, czyli KM "Energetyk" Bełchatów przy Elektrowni Bełchatów S.A.

39 Zlot Przodowników Turystyki Motorowej był pierwszą centralną imprezą motorowców w 2002 roku i stanowił znakomitą okazję do ogłoszenia wyników współzawodnictwa między klubami motorowymi PTTK w roku 2001. Puchary otrzymali: KM "Energetyk" Bełchatów przy Elektrowni Bełchatów S.A., KTM "Start" Pabianice i KTM "Ursus" Warszawa.

Nie zapomniano o najmłodszych. Milusińscy otrzymali od Eugeniusza Musielaka z Wrocławia upominki w postaci gier komputerowych. Gwoli przypomnienia należy nadmienić, że I Zlot Przodowników Turystyki Motorowej odbył się również w Sulejowie w roku 1963, a organizatorzy 39. Zlotu PTM otrzymali od uczestnika I Zlotu PTM Jerzego Modlińskiego z Częstochowy pucharek z dedykacją w postaci skałki z Czarnego Potoku.

Zbigniew Biedny

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT