PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Forum Fotografii Krajoznawczej 2002


Włodawa, miasto trzech kultur, było w czerwcu 2002 roku miejscem XXV Forum Fotografii Krajoznawczej, dorocznego spotkania fotografów krajoznawców PTTK z całego kraju.


Uczestnicy Forum w Jabłecznej

Perfekcyjną organizację XXV Forum zapewnił Oddział Miejski PTTK i Klub Fotograficzny LX przy Oddziale Miejskim PTTK w Lublinie.

We Włodawie, dzięki pomocy i zaangażowaniu Dyrektora Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego Marka Bema, XXV Forum zyskało niecodzienną oprawę. Muzeum obejmuje 3 zachowane budynki dawnego zespołu synagogalnego gminy żydowskiej we Włodawie. Uczestnicy forum obejrzeli w wielkiej synagodze wzniesionej w latach 1764-1774 w stylu późnego baroku, jedną z największych po wschodniej stronie Wisły kolekcję judaików oraz bardzo interesująco eksponowane zbiory etnograficzne, a w budynku pokahalnym wystawę prezentującą kulturę Indonezji.

W małej bóżnicy z końca XVII wieku, w stylu klasycystycznym z zachowanymi fragmentami polichromii naściennych, odbyło się otwarcie forum, wręczenie Honorowych Nagród im. Fryderyka Kremsera i otwarcie wystawy Radosława Wiśnickiego "Dolina Porannych Mgieł", a wieczorem diaporamy prezentował Waldemar Frąckiewicz. Zwiedzanie Włodawy: kościoła św. Ludwika Ojców Paulinów, cerkwi prawosławnej pw. Narodzenia NPM i zabytkowej zabudowy starego miasta zakończono nad Bugiem, przy wodomierzu, skąd codziennie podaje się komunikaty dla radia: "...stan wody na Bugu we Włodawie...".

Kolejnego plenerowego dnia zwiedzano i fotografowano: Muzeum Józefa Kraszewskiego w Romanowie, słynny prawosławny monastyr z cerkwią z XIX wieku i ikoną św. Onufrego w Jabłecznej, Sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej z renesansowo-barokowym kościołem z XVII wieku i gotycko-renesansową cerkwią zamkową z XVI wieku w Kodniu, Sanktuarium Unitów Polskich z cerkwią grecko-katolicką z XVII wieku w Kostomłotach, dawną cerkiew grecko-katolicką z XVIII wieku w Ortelu Królewskim i zabytkowy cmentarz muzułmański (mizar) w Studziance.


Otwarcie Forum w Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego

Wyjazd do Sobiborskiego Parku Krajobrazowego ostatniego dnia pozwolił na skupienie uwagi na nieskażonej naturze, jeziorach, lasach, rezerwatach ginącego żółwia błotnego - terenach, które muszą pozostać chronione. Podczas wieczornych obrad omawiano działania fotografów krajoznawców, plany wystawowe, wymieniano doświadczenia i prezentowano fotografie. W 2002 roku Nagrody Honorowe im. Fryderyka Kremsera za szczególne zasługi dla fotografii krajoznawczej otrzymali: Bolesław Jurek z Krakowa, Leszek Kurpiewski ze Szczecina, Stanisław Orłowski z Zamościa i Jan Spałwan z Kielc.

Dyplomy honorowe Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK za zasługi dla fotografii krajoznawczej otrzymali: Ryszard Karczmarski z Chełma i Eugeniusz Kusa ze Szczecina. Perfekcyjna organizacja forum, bogactwo doznań i atmosfera terenu wielowiekowego współistnienia trzech kultur pozostanie na długo w pamięci uczestników forum i... na setkach klatek filmowych. Wystawa fotografii wykonanych w 2002 roku będzie eksponowana w 2003 roku podczas XXVI Forum we Wrocławiu.

Zofia Lubczyńska


W Sobiborskim Parku Krajobrazowym
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT