PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XXV lat Oddziału PTTK Łódź-Polesie im. Jana Dylika


W dniu 28 czerwca 2001 r. minęło 25 lat istnienia Oddziału PTTK Łódź-Polesie. Te 25 lat było okresem trudnym, a w latach 1989-1991 nastąpiło takie załamanie działalności oddziału, że myślano już o całkowitej likwidacji. Na szczęście znalazło się kilku energicznych działaczy, którzy wzięli na swoje barki odtworzenie oddziału prawie od zera. Byli to Bogdan Kik, Jerzy Błaszczyk, Krystyna Leśnikowska i Marek Sobieszczański. W 2001 r. przypadł okres 25-lecia istnienia oddziału i postanowiono (względy finansowe) rozłożyć uroczystości na kilka mniejszych imprez. Koordynatorem tych imprez była Komisja Organizacyjna złożona z przedstawicieli wszystkich działających w oddziale klubów i kół.


Prezez O/PTTK Łódź - Polesie, kol. Sobieszczański
i członek ZG PTTK J. Śledzińska

W maju 2001 r. zorganizowano wycieczkę na trzech trasach dla kadry klubów zrzeszonych w Oddziale PTTK Łódź-Polesie, ze wspólnym ogniskiem i pieczeniem ziemniaków oraz kiełbasek. Udział wzięło 56 osób z Klubu Turystów Górskich "Świstak", Klubu Turystów Pieszych "Stonoga", Speleoklubu i Klubu Turystów Rowerowych "Dystans". Głównym organizatorem był KTG "Świstak".

Drugą imprezą dla wszystkich kół i klubów była zorganizowana w dniu 19 czerwca 2001 r. uroczystość w lokalu oddziału połączona z wystawą prezentującą osiągnięcia kół i klubów: Speleoklubu, KTB "Dystans", KTG "Świstak", KTP "Stonoga", SKPB, kół szkolnych: SKKT PTTK w szkołach podstawowych nr 91 i 159 oraz w liceach ogólnokształcących nr XV i XLI.


Prezesi śpiewają, od lewej: Sobieszczański, Polaczek, Roliński, Tomczak, Kik.

Imprezę zaszczycili goście: członek ZG PTTK Ryszard Mamęnas, przewodnicząca Rady Oddziałów PTTK woj. łódzkiego Jolanta Śledzińska oraz 73. członków kół i klubów Oddziału PTTK Łódź-Polesie. Należy zauważyć, że tak dużej grupy osób nigdy nie gościliśmy w naszym lokalu do tego stopnia, że w sali zebrań nie wszyscy pomieścili się i część osób musiała stać w korytarzu.

Dużą przyjemnością było spotkanie bardzo wielu starych działaczy, którzy nie widzieli się już kilka lat , a największą niespodzianką było przybycie byłych prezesów Oddziału PTTK Marka Polaczka (1. i 2. kadencja), Zbigniewa Rolińskiego (3. kadencja), Edwarda Tomczaka (5. kadencja) i Bogdana Kika (7. i 8. kadencja), którzy po otrzymaniu pamiątkowej publikacji "Śpiewnik na całe życie" zaintonowali piosenki turystyczne podchwycone przez wszystkich zebranych. Hubert Schmidt w krótkim wystąpieniu przypomniał minione 25 lat działalności oddziału, a następnie R. Marnenas wręczył zasłużonym działaczom przyznane przez ZG PTTK wyróżnienia: złotą Honorową Odznakę PTTK otrzymali: Zdzisława Grzelak, Edward Tomczak, Krystyna Gułaj. Srebrną Honorową Odznakę PTTK: Barbara Szcześniak, Krystyna Leśnikowska, Edward Cisłak. Złotą odznakę "Zasłużony w pracy wśród młodzieży" otrzymał Henryk Miśkiewicz, srebrną otrzymali: Piotr Zborowski, Michał Pająk, Grażyna Chęcińska, Agnieszka Jastrzębska, Krzysztof Góra.


Od lewej zbiory Speleoklubu i SKPB

Dyplom ZG PTTK otrzymali: Krystyna Białs, Barbara Strzelczyk i Zdzisława Gajda. Prezes Oddziału PTTK Łódź-Polesie Marek Sobieszczański wręczył przyznane wyróżnienia działaczom. Odznakę "Za zasługi dla Oddziału PTTK Łódź-Polesie" otrzymali: S. Budzyński, K. Góra, T. Górecki, M. Grzelak, H. Klimczak, M. Jackowska, Z. Nawrocki, H. Okupska. Odznakę "Orli Lot": Paweł Góra i Dorota Rygała. Dyplom Oddziału PTTK oraz nagrody książkowe otrzymali: Elżbieta Bugaj, Gabriela Filipowicz , Barbara Frasunkiewicz, Agata Góra, Ryszard Hajzer, Maria Kalinowska, Elżbieta Kurzawińska, Barbara Lesiewicz, Janina Łyczkowska, J. Narkiewicz, Bogumiła Prochuń, Krystyna Reszke, Grzegorz Zgoła.

Na zakończenie uroczystości zebrani zostali poczęstowani przez organizatorów napojami oraz ciastkami i tortami wykonanymi przez członków KTP "Stonoga".

Kolejną uroczystością było otwarcie wystawy "25 lat Oddziału PTTK Łódź-Polesie im. Jana Dylika" w dniu 18 września 2001 r. w Muzeum Sportu i Turystyki (Oddział Muzeum Miasta Łodzi). Wystawę tę przygotowywaliśmy od maja br. przy profesjonalnej pomocy pracowników muzeum.


Biwak PTTK-owski

Prezentowane eksponaty pochodziły ze zbiorów klubów i kół oddziału oraz ze zbiorów prywatnych działaczy: Janusza Kunce, Tomasza Jezierskiego, Mariusza Trębińskiego i Marka Sobieszczańskiego.Otwarcie wystawy zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Departamentu Kultury i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej UMŁ, Komisji Sportu i Rekreacji UMŁ, I Oddziału PKO BP, MOSiR w Zgierzu oraz gospodarzy czyli kierownik Muzeum Sportu i Turystyki Teresa Andrzejewska, witająca przybyłych gości serdecznie, prezes Oddziału PTTK Łódź-Polesie przedstawił Członków Honorowych PTTK Henryka Walkowskiego i Waldemara Dońca. Obecna była również przewodnicząca Rady Oddziałów PTTK woj. łódzkiego i członek ZG PTTK J. Śledzińska.


Zbiory Janusza Kince

Po powitaniu przez T. Andrzejewską i prezesa M. Sobieszczańskiego zabrał głos dyr. A. Sonntag, w ciepłych słowach witając zebranych i życząc dalszych sukcesów w działalności Oddziału PTTK Łódź-Polesie. J. Śledzińska wręczyła Medal za Współpracę z PTTK przedstawicielom PKO BP SA za wielo­letnią współpracę przy organizacji rajdów turystycznych oraz Tadeuszowi Bakinowskiemu złotą Honorową Odznakę PTTK. Prezes Oddziału PTTK Łódź-Polesie wręczył najlepszym SKKT PTTK dyplomy oddziału, a otrzymały je: Szkoła Podstawowa nr 91 i 159, Liceum Ogólnokształcące nr XLI i XV.

Po otwarciu wystawy zebrani rozpoczęli oglądanie eksponatów. Zdaniem zebranych wystawa była bardzo interesująca i różnorodna, bowiem oprócz znaczków i plakietek pokazano również zdjęcia z wypraw turystycznych i pamiątki, stare wydawnictwa turystyczne i przewodniki, mapy i sprzęt wspinaczkowy (m. in. kombinezon płetwonurka). Pokazano również dwie duże gabloty ze zbiorami znaczków i plakietek Z. Banaszczyka oraz gablotę plakietek i znaczków z imprez organizowanych przez kluby oddziału w ciągu 25 lat. Zainteresowaniem cieszyły się również zbiory T. Jezierskiego w postaci rzeźbionych "świątków". Udział w imprezie wzięło ponad 100 osób, które na zakończenie poczęstowane zostały szampanem i słodyczami. Wystawa była czynna do końca maja 2002 r. i zwiedziły ją liczne grupy turystów.

Uroczystości 25-lecia Oddziału PTTK trwały dalej w kołach i klubach organizowane już tylko dla własnych członków. 25 maja 2002 r. swoje 25-lecie obchodził najstarszy klub istniejący w oddziale Klub Turystów Górskich "Świstak". Natomiast w kwietniu 2002 r. zarząd oddziału podsumował na uroczystym zebraniu obchody 25-lecia istnienia Oddziału PTTK Łódź-Polesie w Łodzi.

Marek Sobieszczański

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT