PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Pół wieku Koła Przewodników Turystycznych PTTK w Olsztynie


W maju 2002 roku minęło pół wieku kiedy pierwsi, profesjonalnie przygotowani przewodnicy PTTK rozpoczęli prezentację Olsztyna oraz regionu Warmii i Mazur odwiedzającym nas turystom, a także przybyłym tu po II wojnie z różnych stron kraju i z "Kresów Wschodnich" nowych mieszkańców tych ziem.

Początkowo nie było ani czasu, ani możliwości właściwej prezentacji historii - rany wojenne były zbyt świeże. Zaistniała konieczność pewnego dystansu, aby odtworzyć i poznać zawiłą historię tego regionu, odkryć na nowo zabytki i sprawdzić ich stan w terenie. Dopiero w latach 1951-1952 przeprowadzono pierwsze szkolenia i kurs dla kandydatów na przewodników turystycznych. Osiągnięto to przy zaangażowaniu wielu pasjonatów: specjalistów i krajoznawców, pozostających w naszej pamięci jako wzór do naśladowania.

Od tamtej pory było wiele kursów przewodnickich. W okresie półwiecza wyszkolono w Olsztynie ponad pięciuset przewodników, z których 113 jest obecnie w kole.

W dniach 30.05-1.06.2002r. odbyły się jubileuszowe uroczystości Koła. Trzydniowe obchody rozpoczęto w sali sesyjnej olsztyńskiego ratusza. Patronował im prezydent Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski. Najpierw rozległ się hymn warmiński, następnie prezes koła Henryk Woźniak otworzył obchody, w których uczestniczyli przedstawiciele ZG PTTK Adam Gostyński i Andrzej Wąchocki, władz marszałkowskich, wojewódzkich i miejskich Olsztyna, członkowie naszego koła oraz liczne grupy zaproszonych gości, jako przedstawiciele kół przewodnickich z różnych regionów Polski.

Odtworzone z pamięci najważniejsze dzieje naszego koła, przeplatane bogatymi własnymi wspomnieniami, przypomniała w swym wystąpieniu Zofia Biedrzycka-Gozdek, nestorka olsztyńskich przewodników, Honorowy Członek PTTK. Ilustrację do tych wspomnień stanowiła obszerna kolekcja fotografii i albumów, prezentowana na okolicznościowej wystawie.

Za wieloletnią współpracę z PTTK Zarząd Główny przyznał specjalne dyplomy dwóm instytucjom: Muzeum Warmii i Mazur i Ośrodkowi Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, które zawsze służyły nam radą i pomocą. Koło przewodników olsztyńskich odznaczono okolicznościowym medalem biskupa Krasickiego. Wielu naszych koleżanek i kolegów, długoletnich przewodników uhonorowano odznaczeniami, dyplomami i upominkami. Wiele cennych upominków, które otrzymaliśmy z rąk przedstawicieli kół są dowodem wieloletnich kontaktów i będą nam przypominać nasze wspólne spotkanie.

Tradycyjnie organizowana dla gości część turystyczna obchodów obejmowała wycieczkę autokarem szlakiem Kopernika /lub Krasickiego/ do rezydencji biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, kolegiaty dobromiejskiej i pielgrzymkowego sanktuarium w Glotowie.

Kolejny dzień obejmował zwiedzanie zabytków Olsztyna i seans w Planetarium Lotów Kosmicznych.Wieczorne spotkanie towarzyskie z niespodziankami i atrakcjami regionalnego folkloru, przebiegało w atmosferze wspomnień, życzeń i toastów .Wspólna szeroka dyskusja z naszymi kolegami z Polski wzbogaciła naszą wiedzę o różnorodności form współczesnego przewodnictwa wobec nowych zadań w turystyce i krajoznawstwie.

Piotr Grabowski, Tadeusz Walczak

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT