PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Wadowicka pracowitość,
czyli dziedziczenie szlachetnych tradycji


Na liście ambitnych rozmówców z PTTK-owskiego środowiska znalazł się jako kolejny, działacz naszego Towarzystwa - prezes Oddziału PTTK "Ziemi Wadowickiej" w Wadowicach Janusz Jędrygas. Od 1999 roku efektywnie i w sposób wyróżniający kieruje tym oddziałem. To również prawdziwie turystyczno-krajoznawcza rodzina: żona Ewa, podobnie jak Janusz jest przewodnikiem beskidzkim i terenowym, a ich córka Maja pasjonuje się turystyką, krajoznawstwem oraz fotografią górską. Z Januszem spotykam się często w górach, ale na rozmowę umówiłem się specjalnie w Krakowie, w Centralnym Ośrodku Turystyki Gorskiej PTTK, w wiosenne słoneczne kwietniowe południe.


X Rajd HELL'S ANGEL Zygodowice 2000. Od lewej: Pani Konsul
Generalny USA w Krakowie Sira Lopez, burmistrz Wadowic Ewa Filipiak

Goszcząc na Waszej ostatniej imprezie pod ruinami lanckorońskiego zamku zauważyłem wielką rozmaitość nagród i upominków. Przy obecnych trudnych dla wszystkich czasach - fakt ten nasuwa od razu konkretne pytanie: kto za to płacił ??

Nasz Oddział PTTK otrzymuje dotacje z Urzędu Miasta Wadowice, ze Starostwa w Wadowicach oraz od wójtów i rad tych gmin, na których terenie organizowane są imprezy. Mamy także wiernych sojuszników, dwa wadowickie zakłady: Maspex i Skawę, które wspomagają uczestników turystycznych zgromadzeń swoimi produktami, przeznaczanymi na nagrody w rajdowych konkursach. XVI Zlot Turystów Górskich "Powitanie wiosny" z metą koło ruin lanckorońskiego zamku odbywał się np. pod patronatem Starostwa w Wadowicach oraz Burmistrza Kalwarii. To oni oraz wójtowie Lanckorony i Stryszowa (na terenach którego jest kilka kapliczek należących do całego układu kalwaryjskich dróżek) wspomogli finansowo naszą imprezę. Niewielkie jednostkowo dofinansowania pozwoliły jednak zgromadzić sporą kwotę m.in. na wykonanie posrebrzanego znaczka zlotu z wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej - patronki kwietniowego zgromadzenia turystów.

Z pomocą przychodzą Wam także w turystycznej pracy dziennikarze z okolicznych gazet. Pamiętam jeszcze ogólnopolskie spotkanie znakarzy w Wadowicach z listopada 2000 roku, gdzie zaangażowane były prasa oraz telewizja.

Mamy zaprzyjaźnione stałe grono dziennikarzy, którzy nie tylko są nam życzliwi, ale nurtują ich problemy górskiej turystyki, dlatego bardzo chętnie zarówno biorą udział w imprezach, jak i o nich potem piszą.

Jak przedstawia się udział młodego pokolenia w społecznej pracy w wadowickim środowisku?

Mamy grono studentów oraz uczniów ze szkół, którzy na stałe zaangażowali się w pracę społeczną na rzecz oddziału. Zwłaszcza ich pomoc w organizacji konkursów na imprezach oraz w ich zakończeniach można ocenić jako bezcenną. Nauczyciele z wadowickich szkół prezentują ostatnio coraz przychylniejszy stosunek do PTTK, odwiedzają nasz oddział, zachęcają młodzież do udziału w imprezach. Zaczyna się także mówić coraz głośniej o odradzaniu się szkolnych kół krajoznawczo-turystycznych PTTK.


XI Rajd HELL'S ANGEL Zygodowice 2001. Ponad 1000 uczestników.
Od prawej: wicekonsul USA w Krakowie Pani Marscha Singer, Dziennikarka
Gazety Krakowskiej, przwodniczący zarządu Gminy Tomice

Na jaką pomoc może wasz oddział PTTK liczyć ze strony własnego Koła Przewodników?

Trzeba przede wszystkim zaznaczyć, że już sama obecność przewodników w ich organizacyjnych strojach nadaje każdej imprezie o wiele wyższą rangę dając przykład młodzieży, jak powinien wyglądać kwalifikowany górski turysta. To sprawa psychologiczna, lecz najbardziej wartościową treścią przewodnickiego wkładu staje się prowadzenie przez naszych przewodników tras rajdowych i zlotowych oraz ich praca przy obsłudze zakończeń każdej z imprez.

A co hamuje Waszą pracę. Czego wam brakuje? Co przeszkadza?

Przeszkadza nam skromny i mało funkcjonalny lokal oddziału. Bardzo przydałby się do biura komputer. Mamy jednak nadzieję, że będzie lepiej, gdyż PTTK na terenie Wadowic jest postrzegane jako organizacja ambitna, która stale stara się robić coś pożytecznego dla lokalnej społeczności.

Podobno planujecie w najbliższej przyszłości poszerzenie programu corocznych imprez turystycznych.

Na miesiące styczeń i listopad chcemy zacząć organizować nowe rajdy szlakami walk i męczeństwa poświęcone dwu rocznicom: wyzwolenia Wadowic w styczniu oraz Święta Niepodległości w listopadzie.

Turyści wędrujący po Beskidzie Małym informowali ostatnio o nowych elementach zagospodarowania waszych szlaków.

Staraniem oddziału wyposażono kilka szlaków turystycznych (m.in. niebieski Wadowice-Groń Jana Pawła II, zielony z Andrychowa do schroniska na Leskowcu i czarny z Rzyk) w wypoczynkowe ławeczki. Szczególnie chwalą je sobie podczas zimy turyści narciarze zjeżdżający do Rzyk, Jagódek oraz do Ponikwi. Kolejną inicjatywą na zbliżający się sezon letni ma być wystawienie w rejonie szczytu Łamanej Skały /929 m/ wiaty-schronu przeciwdeszczowego, bardzo tutaj potrzebnego dla wędrujących turystów.

Coraz częściej słyszy się niepokojące meldunki z gór o szalejących na szlakach motocyklistach. Czy dotyczy to także Waszego terenu?

Niestety tak. Zaobserwowaliśmy grupy pseudorajdowców m.in. na szlaku niebieskim z Gronia Jana Pawła II do Tarnawy Górnej oraz w masywie Chełmu /603 m/ nad Stryszowem. To przykra plaga i niechlubne świadectwo cywilizacji, która z dolin przemieściła się na górskie grzbiety.

Aby nie kończyć wywiadu w pesymistycznym tonie: co z nowości w zakresie Waszych kontaktów? Patronujecie również górskim wydawnictwom, czego doświadczyłem w końcu 2001 roku publikując jedną ze swoich książek właśnie w Wadowicach.

Jak wiadomo coraz szerszemu turystycznemu gremium Oddział PTTK "Ziemia Wadowicka" w Wadowicach jest inicjatorem wprowadzenia nowej górskiej odznaki "Każdemu Jego Everest". Kontynuując ten wątek tematyczny spotkaliśmy się wraz z aktywem ze znanymi polskimi himalaistami Krzysztofem Wielickim i Andrzejem Samolewiczem. Miały także miejsce w Wadowicach spotkania z dyrektorami parków narodowych: Babiogórskiego i Tatrzańskiego. Oddział na bieżąco i przy wielu publikacjach książkowych współdziała ze znanym w Wadowicach Wydawnictwem i Drukarnią "Grafikon". Zakres tej współpracy każdego roku kalendarzowego staje się szerszy.

Dziękuję Ci Prezesie za rozmowę i życzę Wadowickiemu Oddziałowi PTTK kontynuacji udanej pracy w kolejnych sezonach turystycznych.

Andrzej Matuszczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT