PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Znakowane szlaki rowerowe


Aktualnie przez ziemie powiatu myszkowskiego biegnie 200 km turystycznych szlaków rowerowych, z tego 98 km oznakowali w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy, specjalnie w tym celu przeszkoleni członkowie Klubu Osiedlowego PTTK "M-2' w Myszkowie.

Turysta-kolarz może wędrować szlakami czarnymi: Cz-7001s długości 23. km, prowadzącymi z Koziegłów do Pińczyc. Może się też wybrać na wędrówki po ziemi myszkowskiej szlakami wymalowanymi na niebiesko, mianowicie Cz-2004n długości 17. km, prowadzącym z centrum Myszkowa do Poręby, bądź Cz-7005n długości 28. km, wiodącym z Poraja przez Koziegłowy do Huty Szklanej.


28.07.2002 - Oddanie do użytku szlaku turystyki rowerowej z Myszkowa do Poręby
Cz 7004n. Jako pierwsi pokonali ją rowerzyści z PTTK Myszków i Zawiercie

Właśnie te dwa "niebieskie" szlaki oddano do użytku w okresie tegorocznych wakacji. Za każdym razem ceremonia przecięcia dętki rowerowej (zastępującej tradycyjną wstęgę) gromadziła około 40. rowerzystów z Myszkowa, Zawiercia, Poraja, Koziegłów, którzy następnie dokonywali przejażdżki nowo uruchomionym szlakiem. Wraz z nimi na trasę wyruszali oficjele otwierający szlak: burmistrz Koziegłów Sławomir Matyja, wójt Poraja Mariusz Musialik, radny powiatowy Antoni Frączek.

Po ziemi myszkowskiej biegnie ponadto 110 km znakowanych tras dla turystów pieszych oraz ok. 30. km dla amatorów przejażdżek konnych. Turyści zdobywający odznakę "Miłośnik Ziemi Myszkowskiej", wprowadzoną w życie z dniem 1 lipca 2001 r. przez Klub "M-2" (regulamin znajdziemy pod adresem www.pttk2.obywatel.pl ) muszą nie tylko zwiedzić co najmniej 10 atrakcyjnych obiektów krajoznawczych w powiecie, ale tak układać trasy swych wycieczek, by odwiedzić każdą z pięciu gmin powiatu oraz przemierzyć 10-kilometrowy odcinek dowolnie wybranego szlaku turystycznego.

Tekst i zdjęcie: Marian Kotarski

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT