PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Razem


W dniu 29.06.2002 roku odbyło się w Beskidzie Śląskim, a konkretnie w schronisku PTTK na Równicy spotkanie kierownictw Klubu Czeskich Turystów, Klubu Słowackich Turystów oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

W nawiązaniu do tradycyjnej już współpracy przyjęto:
a/ wspólny dokument "Oświadczenie",
b/ oraz podpisano "Porozumienie".

Delegacji ZG PTTK, którą stanowiło Prezydium ZG PTTK, przewodniczył Janusz Zdebski. Do miłej, serdecznej atmosfery spotkania przyczynili się działacze Górnośląskiego Oddziału PTTK w Katowicach oraz pracownicy schroniska.


Uczestnicy spotkania w schronisku PTTK na Równicy
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT