PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

"Miłomłyn 2002"


XLIII Ogólnopolski Wysokokwalifikowany Rajd Pieszy "Miłomłyn 2002" jest największą imprezą organizowaną pod egidą Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. Organizatorem tegorocznego rajdu, który odbył się w dniach 6-20 lipca br., był Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie, przy współpracy Oddziału PTTK "Ziemi Elbląskiej" i Urzędu Miasta i Gminy w Miłomłynie.

Piętnaście niezapomnianych dni na Warmii i Mazurach spędziło ok. 600 turystów z całej Polski, którzy przedeptali drogi, ścieżki i szosy, podziwiając nie tylko urokliwe lasy i jeziora, ale spotykając się też ze śladami historii na polach Grunwaldu, w chłodnych murach zamku olsztyńskiego czy pośród bunkrów Mazurskiego Rejonu Umocnionego.

Na zdjęciu: Finał konkursu krajoznawczego OWRP "Miłomłyn 2002". Fot. D. Zając

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT