PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

CZAK 2002


Tegoroczny Centralny Zlot Aktywu Krajoznawczego odbył się na gościnnej ziemi mazowieckiej w dniach 21-25 sierpnia br. Inicjatorami zlotu była Komisja Krajoznawcza ZG PTTK przy współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej, a organizatorami Oddział "Ursus" PTTK z Warszawy oraz oddziały PTTK zrzeszone w mazowieckim Forum Oddziałów PTTK.

Bogaty program krajoznawczy wiódł uczestników zlotu po szlakach turystycznych Mazowsza północno-wschodniego. Krajoznawcy odwiedzili m.in. Pułtusk, wędrując śladami Wiktora Gomulickiego i bohaterów "Ze wspomnień niebieskiego mundurka" oraz współczesnych żaków Wyższej Szkoły Humanistycznej, odwiedzili zamek książąt mazowieckich w Ciechanowie, w Opinogórze jedyne w Polsce Muzeum Romantyzmu. Na pograniczu wschodniego Mazowsza i Podlasia przeszli "drogą śmierci" i oddali hołd Januszowi Korczakowi oraz tysiącom Żydów, ofiar obozu zagłady w Treblince, w Ciechanowcu zwiedzili Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka, zaś w Drohiczynie barokową katedrę pw. św. Trójcy i cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy. Program zlotu uzupełniały: wystawa kolekcjonerska, giełdy kolekcjonerska i wydawnictw turystyczno-krajoznawczych oraz konkurs na najcenniejszy okaz gwizdka.

Na zdjęciu: Uczestnicy zlotu przy Młyńskim Kole w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Fot. Rafał Strzelczyk

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT