PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

XXI Złaz


Uczestnicy Regionalnego Złazu Rodzinnego Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego po raz 21. pokonywali szlaki urokliwej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W tegorocznej edycji uczestniczyło 1581 osób, w tym najmłodszy 4-miesięczny Marcinek Ostrowicz z Katowic i najstarszy 92-letni Leopod Cichecki z Siemianowic. Turyści wędrowali po 6. trasach pieszych i 3. autokarowych, prowadzeni przez kwalifikowanych przewodników PTTK. Na mecie złazu czekały na nich konkursy, nagrody i liczne przyjemności dla "milusińskich" uczestników złazu.

Na zdjęciu: Puchar zdobyty przez całą rodzinę na zawsze utrwali w pamięci chwile przeżyte na imprezie. Fot. T. Szlompek

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT