PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Spotkanie na szczytach


W ramach obchodów Międzynarodowego Roku Gór z inicjatywy Komisji Górskiej ZG PTTK w dniu 14 września 2002 r. turyści PTTK z terenu całej Polski podjęli próbę bicia rekordu Guinnessa w kategorii: jednoczesny pobyt na wycieczce górskiej. O godzinie 12.00 w COTG rozdzwoniły się telefony, a zdjęcia lawinowo zaczęły napływać do Krakowa. Z wstępnych obliczeń wynika, że tego dnia udział w wyprawie na górskim szlaku wzięło ok.10 tys. turystów z 62. oddziałów PTTK, a pojęcie "góra" nabrało nowego wymiaru: od niewielkiego wzniesienia pod Żyrardowem o nazwie Wydmy Międzyborowskie po Rysy tatrzańskie.

GRATULUJEMY uczestnikom i organizatorom. I czekamy na ogłoszenie ostatecznych w wyników w "Gazecie Górskiej".


Grupa turystów z O/PTTK w Brodnicy nad j. Bachotek.
Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT