PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

Międzynarodowe porozumienie


26 czerwca 2002 r. w schronisku PTTK na Równicy spotkali się przedstawiciele trzech organizacji turystycznych: Klubu Czeskich Turystów, Klubu Słowackich Turystów i Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Przedmiotem dyskusji były zagadnienia związane z zacieśnieniem współpracy między organizacjami, opracowaniem wspólnej koncepcji zagospodarowania turystycznego gór (co będzie niezwykle istotne przy wstąpieniu naszych krajów do Unii Europejskiej), podejmowanie i popieranie wspólnych inicjatyw w zakresie organizacji wspólnych imprez turystycznych oraz rozważenie stosowania na zasadzie wzajemności rabatów handlowych w obiektach należących do towarzystw. Wymienione płaszczyzny współpracy znalazły wyraz w zapisach Porozumienia, podpisanego przez Jana Babniča z KCT, Miroslava Herchla z KST oraz przedstawiciela gospodarzy Janusza Zdebskiego z PTTK.

Na zdjęciu: Moment podpisania porozumienia. Od lewej Jan Babnič, Janusz Zdebski i Miroslav Herchl.

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT