PTTK GOŚCINIEC PTTK
POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
Kwartalnik
3 (7)/2002
ISSN 1642-0853

GOŚCINIEC PTTK NR 3(7)/2002

AKTUALNOŚCI

NA SZLAKACH PTTK

SPRAWY ODDZIAŁÓW PTTK

Z TEKI KRAJOZNAWCY

TRYBUNA KOMISJI

TACY SAMI

Z MYŚLĄ O NASTĘPCACH

SYLWETKI

Z HISTORII TOWARZYSTWA

ODESZLI OD NAS

OD NASZYCH KORESPONDENTÓW

SPRAWY ORGANIZACYJNE

BLIŻEJ z §

PROPOZYCJE

Z KSIĘGARSKIEJ PÓŁKI

Wydawca: ZG PTTK, ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa
Adres redakcji: Zarząd Główny PTTK
ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa,
tel. 22 826-22-51, fax (22) 826-22-05,
e-mail: ageg@wp.pl
Kolegium redakcyjne: Andrzej Gordon (redaktor naczelny), Maria Janowicz (sekretarz redakcji), Łukasz Aranowski, Ryszard Kunce, Halina Mankiewicz, Cecylia Szpura, Bogusław Wdowczyk,
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
Korekta: Renata Otolińska
ORIENT